Hoofdmenu openen

Inhoud

OmschrijvingBewerken

ArchiefterminologieBewerken

Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)Bewerken

Een aanwinstenlijst is een lijst van bescheiden die in een bepaalde periode in een archiefbewaarplaats werden opgenomen.

Toelichting

  • Voorbeeld: de jaarlijkse bijlage bij het jaarverslag, waarin een overzicht wordt gegeven van de archiefbestanden en bescheiden die tijdens dat jaar werden verworven.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)Bewerken

Een aanwinstenlijst is een lijst van bescheiden die in een bepaald tijdvak in een archiefbewaarplaats werden opgenomen.

Toelichting

  • De term staat van aanwinsten wordt in de praktijk niet meer gehanteerd.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)Bewerken

Een staat van aanwinsten is een lijst van bescheiden, die in een bepaald tijdvak in een archiefbewaarplaats werden opgenomen.

Toelichting

  • Een volledige staat van aanwinsten zal ook bevatten de vermelding van wie de bescheiden zijn overgenomen en - voor zover deze bij een reeds overgebracht archief behoren - bij welk archief ze zijn geplaatst. Handleiding ยง 36: "Stukken die, uit een archief afgedwaald, door schenking of aankoop weder daarin terugkomen, mogen daarmede weder worden vereenigd, indien hunne afkomst uit het archief duidelijk blijkt".

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 102.


RelatiesBewerken

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingenBewerken

VoorbeeldBewerken