Afschrift

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

Document gelijkluidend aan een ander document, waarnaar het is vervaardigd.

Toelichting

  • Al tijdens de Archiefvorming kunnen archiefstukken om administratieve redenen worden gekopieerd. In een digitaal systeem gebeurt dat door scannen of imaging. Het product ervan heet Image, als de kopie een Afbeelding van het eraan ten grondslag liggende document weergeeft. Het procédé waarbij de lettertekens en symbolen in een document in gecodeerde vorm worden gescand levert slechts een kopie op, als daarna het document weer in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm is op te roepen en te reproduceren. Hier wordt voor beide procédés voorgesteld: Digitale kopie.
  • Een afschrift wordt door de vorm waarin het wordt opgemaakt en door de waarmerking door een bevoegd persoon een Authentiek afschrift.
  • Bijzondere vormen van authentieke afschriften zijn de Grosse (onder b), het Transsumpt, een door een notaris in de middeleeuwen vervaardigd authentiek afschrift van een Akte en het Vidimus, een akte waarbij een bevoegde autoriteit verklaart een oudere akte te hebben gezien en overeenkomstig te zijn met de na deze verklaring volledig afgeschreven tekst. Zie ook onder Akte.
  • Een bijzondere vorm is voorts de Transcriptie: een afschrift in een ander type schrift of symbolen dan in het document waarnaar het is vervaardigd. Dat laatste kan een tekst in code zijn of in oude schrift. Een afschrift in een afwijkend alfabet of een ander schriftsysteem heeft een Translitteratie.

Bron

  • ANV - lemma 51.

Relaties

UF: Kopie

BT: Document

NT: Authentiek afschrift

RT: Image, Digitale kopie

Externe verwijzingen

Voorbeeld