Archiefbewaarplaats: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 34: Regel 34:
 
''Bron''
 
''Bron''
 
* [[Handleiding]], § 4.
 
* [[Handleiding]], § 4.
 +
 +
====DIV-woordenboek====
 +
Archiefdepot gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van
 +
archiefbescheiden. Voor archieven van Rijk en provincie is dit een
 +
Rijksarchief. Archieven van gemeenten gaan naar een gemeente-archief.
 +
 +
''Overgenomen uit''
 +
* [[DIV-woordenboek]]
  
  
Regel 50: Regel 58:
 
* Archiefbesluit, art. 13, lid 4.
 
* Archiefbesluit, art. 13, lid 4.
  
 
====DIV-woordenboek====
 
Archiefdepot gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van
 
archiefbescheiden. Voor archieven van Rijk en provincie is dit een
 
Rijksarchief. Archieven van gemeenten gaan naar een gemeente-archief.
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[DIV-woordenboek]]
 
  
  

Versie van 25 mrt 2013 18:31

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een archiefbewaarplaats is een

Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden.

Toelichting

  • Na neerlegging worden de archiefbescheiden behoudens beperkingen of uitzonderingen openbaar volgens de Belgische wetgeving op het gebied van openbaarheid. Volgens de Nederlandse archiefwetgeving geschiedt dat door overbrenging. Zie onder openbaarheid.

Bron

  • ANV, lemma 155.


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een archiefbewaarplaats is een speciaal voor de bewaring van archiefbescheiden bestemde ruimte.

Toelichting

  • De gewoonte om een archiefbewaarplaats kortweg archief te noemen werkt verwarrend. Ook de term archiefdepot behoort in deze zin te worden vermeden.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 110.


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)

Men onderscheide scherp tusschen een archief en een archiefdepôt.

Commentaar

Bron

DIV-woordenboek

Archiefdepot gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden. Voor archieven van Rijk en provincie is dit een Rijksarchief. Archieven van gemeenten gaan naar een gemeente-archief.

Overgenomen uit


Wet- en regelgeving

Archiefwet 1995

Een archiefbewaarplaats is een bij of krachtens deze [Archief]wet voor blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

Toelichting

  • De Archiefwet bepaalt dat er archiefbewaarplaatsen zijn van het Rijk, van gemeenten en van waterschappen. Die van het Rijk zijn in de wet genoemd, de archiefbewaarplaatsen van gemeenten en waterschappen moeten door hun besturen worden aangewezen.
  • De Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Stcrt. 18 september 2001, nr. 180) stelt eisen omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van de inrichting van archiefruimten met betrekking tot de plaats van vestiging, bouwkundige voorzieningen, brandpreventie en het klimaat van gebouwen, waarin een archiefbewaarplaats is of wordt gevestigd.
  • Archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar dienen door de zorgdrager - vanuit een archiefruimte - te worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Overgenomen uit


Normen en standaarden

Remano

Depot voor of op grond van de Archiefwet 1995 aangewezen voor de (permanente) bewaring van archiefdocumenten. Zie ook archiefruimte, digitaal depot

Bron

Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld