Archiefbewerking

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Archiefbewerking is

Selectie, ordening en ontsluiting van een archief of archiefafdeling.

Toelichting

  • De archiefbewerking behoeft niet onmiddellijk een eindsituatie op te leveren.
  • De voorgenomen archiefbewerking wordt vaak in een archiefbewerkingsplan vervat, dat tenminste een beschrijving van de achtereenvolgens uit te voeren stappen in de archiefbewerking in de tijd en de daarbij benodigde faciliteiten in personeel en middelen bevat, en ook andere zaken zoals herverpakking kan omvatten.

Bron

  • ANV, lemma 148.


Wet- en regelgeving

Besluit taak en werkwijze Centrale Archief Selectiedienst

Archiefbewerking: het geheel van activiteiten gericht op het realiseren van de bij artikel 3 van de Archiefwet 1995 aan overheidsorganen gestelde verplichting de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Overgenomen uit

Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen