Hoofdmenu openen

Bewerken van Archiefvormer

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
== Wat is dit? ==
+
== Omschrijving ==
  
 
=== Archiefterminologie  ===
 
=== Archiefterminologie  ===
 
====Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)====
 
Archiefvormer is:
 
  
 
Persoon, groep personen of organisatie die zelfstandige [[archiefvorming]] als een van zijn of haar activiteiten heeft.
 
Persoon, groep personen of organisatie die zelfstandige [[archiefvorming]] als een van zijn of haar activiteiten heeft.
  
''Toelichting''
+
''Bron''
* Synoniem is [[archiefvormend orgaan]].
 
* Zie voor het begrip zelfstandige archiefvorming de toelichting bij archief, betreffende deelarchief.
 
* Een natuurlijk persoon kan meer archiefvormers in zich verenigen: bijvoorbeeld zijn eigen persoonlijk archief, dat van het bedrijf waarvan hij directeur is en dat van de vereniging waarvan hij secretaris is.
 
* Wanneer de archiefvormer ophoudt te bestaan, gaat het afgesloten archief over naar de rechtsopvolger (zo geheten ondanks het feit dat deze geen natuurlijke of rechtspersoon hoeft te zijn), die zijn taken en activiteiten overneemt. De voormalige archiefvormer heet de rechtsvoorganger. Zie [[overdracht]] en [[deponeren]].
 
* Archiefvormer is een archivistisch begrip, [[zorgdrager]] en [[archiefbeheerder]] zijn archiefwettelijke begrippen: een zorgdrager en een archiefbeheerder kunnen meer archiefvormers impliceren.
 
* Archiefvormers zijn niet noodzakelijkerswijs tevens rechtspersoon, zelfs Hoge colleges van Staat en ministers zijn dat niet. De staat is wel rechtspersoon, maar geen archiefvormer. Ook 'de' gemeente is wel rechtspersoon, maar de archiefvormers zijn de respectievelijke functionerende colleges, diensthoofden en andere zelfstandige functionarissen. Het begrip [[actor]], dat binnen het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de Rijksarchiefdienst gedefinieerd is als: een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein, en ook als: het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de (nader omschreven) handeling, komt evenmin overeen met het begrip archiefvormer, al kan in een enkel geval een actor tevens archiefvormer zijn.
 
 
 
''Overgenomen uit''
 
  
 
*[[ANV]], lemma 14.
 
*[[ANV]], lemma 14.
 
===Normen en standaarden===
 
 
====ISAD(G) Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven (2004)====
 
 
Archiefvormer (engels: creator). De organisatie, familie of persoon die [[archiefstuk|archiefstukken]] heeft gevormd, bijeengebracht en beheerd bij de uitoefening van persoonlijke of organisatiegebonden activiteiten. Niet te verwarren met verzamelaar.
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[ISAD(G)]], verklarende lijst van termen gebruikt in de Algemene Regels p. 7-9.
 
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:ISAD(G)]]
 
[[Categorie:Terminologie]]
 
  
 
== Relaties  ==
 
== Relaties  ==
Regel 39: Regel 15:
 
== Voorbeeld  ==
 
== Voorbeeld  ==
  
[[Categorie:Terminologie]]
+
[[Category:Terminologie]]
[[Categorie:Basisbegrippen]]
 
[[Categorie:ANV2003]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)