Archivering

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

Activiteit binnen de archiefvorming waarbij archiefbescheiden op een zodanige wijze in een archief worden opgenomen dat zij in toegankelijke staat verkeren.

Toelichting

  • Het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten van een archiefvormer met betrekking tot de archivering is het archiveringssysteem. Synoniem is recordkeeping system.
  • Minder juist hiervoor is de term records management system, zie onder archiefbeheer.
  • Registratie (zie onder agenda_(II)) en archivering tezamen is registratuur_(I). Zie voor registratuur_(II) onder archiefbeheer.
  • Binnen een archiveringssyteem kunnen gelijktijdig verschillende ordeningsstelsels in gebruik zijn.
  • In meer alledaagse zin is archivering ook: a. het opbergen van stukken in daarvoor bestemde kasten; b. het voor bewaring opslaan van digitale documenten; c. het verplaatsen van semi-statische en statische archiefstukken naar een voor bewaring bestemde ruimte. Een ouderwets synoniem van betekenis a. is opleggen.

Bron

  • ANV, lemma 147.

Remano

Verzamelterm voor het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd door het Archiefsysteem. In meer engere betekenis ook wel gebruikt voor het opnemen van documenten in een archiefsysteem. Het rapport gebruikt de term in de ruimere betekenis.

Bron

Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld