Archivering

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Archiveren of archivering is de

Activiteit binnen de archiefvorming waarbij archiefbescheiden op een zodanige wijze in een archief worden opgenomen dat zij in toegankelijke staat verkeren.

Toelichting

 • Het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten van een archiefvormer met betrekking tot de archivering is het archiveringssysteem.
 • Synoniem is recordkeeping system.
 • Minder juist hiervoor is de term records management system, zie onder archiefbeheer.
 • Registratie (zie onder agenda (II)) en archivering tezamen is registratuur (I). Zie voor registratuur (II) onder archiefbeheer.
 • Binnen een archiveringssyteem kunnen gelijktijdig verschillende ordeningsstelsels in gebruik zijn.
 • In meer alledaagse zin is archivering ook:
  • a. het opbergen van stukken in daarvoor bestemde kasten;
  • b. het voor bewaring opslaan van digitale documenten;
  • c. het verplaatsen van semi-statische en statische archiefstukken naar een voor bewaring bestemde ruimte.
 • Een ouderwets synoniem van betekenis a. is opleggen.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 147.


Remano

Archivering is een

Verzamelterm voor het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd door het archiefsysteem. In meer engere betekenis ook wel gebruikt voor het opnemen van documenten in een archiefsysteem. Het rapport gebruikt de term in de ruimere betekenis.

Overgenomen uit


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld