Brief

Uit ArchiefWiki
Versie door Annemieke de Boer (overleg | bijdragen) op 24 mrt 2014 om 15:43
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een brief is een

Document in een door de traditie bepaalde vorm bestemd om aan degene aan wie het gericht is iets mee te delen.

Toelichting

 • Een verouderd synoniem is schrijven, verouderd voor ambtelijke brief is missive.
 • Een geleidebrief dient uitsluitend ter begeleiding van een bijlage of voorwerp.
 • Een open brief is gericht aan een bepaalde geadresseerde, maar tevens voor publicatie bestemd. Verwant hiermee is het adres dat niet openbaar behoeft te zijn.
 • Zie over het gebruik van de brief als onderhandse akte en voor het verouderde gebruik van de term brief voor grosse van een authentieke akte onder akte.
 • De expeditie van een brief bevat vrijwel altijd een handtekening of andere vorm van waarmerking.
 • Een brief kan in digitale vorm, dus als emailbericht, worden verzonden en ontvangen, en, vooral in het verleden ook als telegram; zie ook onder memorandum.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een brief is een geschrift, naar de vorm bestemd om aan degene, aan wie het gericht is, iets mede te delen.

Toelichting

 • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 16.
 • Zie ook briefwisseling en circulaire.
 • Het gebruik van de term brief in de zin van akte is verouderd.
 • Een ambtelijke brief noemt men wel een missive.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een brief is een geschrift, naar de vorm bestemd om aan degene, aan wie het gericht is, iets mede te delen.

Toelichting

 • Bij de brief wordt dus niet gedacht aan allerhande typen van akten (bewijsstukken), die in de oud-vaderlandse administratie brief plachten te worden genoemd. Dus niet schepenbrief, maar schepenakte enz.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Het kan wenschelijk zijn, ook den inhoud der brieven en andere bescheiden, die in originali of in afschrift in een archief voorhanden zijn, geheel of ten deele in regestvorm te bewerken.

Toelichting

 • Het kan gewenscht zijn, ook den hoofdinhoud van de in een archief berustende verzameling brieven te publiceeren, waarvoor dan de regestvorm is aangewezen.
 • Het is intusschen wenschelijk deze regesten niet in de regestenlijst der oorkonden op te nemen, maar ze in eene afzonderlijke lijst bijeen te voegen, omdat oorkonden eenerzijds, brieven en andere stukken anderzijds een eigenaardig karakter hebben, dat zich ook in de regesten merkbaar zal maken. Eene oorkonde heeft in den regel op eene zaak betrekking, een brief op meer; de inhoud van eene oorkonde last zich dan ook veel beter in een regest concentreeren dan die van een brief.
 • Alleen zoo er over een tijdvak in een archief slechts weinig brieven voorhanden zijn, kan het zaak zijn deze in de regestenlijst der oorkonden te beschrijven. In den regel zijn echter de brieven in zulk een groot getal voorhanden, dat zij, in eene lijst beschreven, de aandacht te veel van de minder talrijke, maar belangrijker oorkonden zouden afleiden.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF: Adres,

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]