Briefwisseling

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een briefwisseling is een

Serie ingekomen brieven en minuten of afschriften van uitgaande brieven van en aan dezelfde afzender en geadresseerde.

Toelichting

  • Synoniem is correspondentie.
  • Elke briefwisseling als geheel kan inwendig volgens een tweede criterium, bijvoorbeeld chronologisch of naar onderwerp, worden gerangschikt.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 108.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een briefwisseling is een serie van ingekomen brieven van één instelling, persoon of groep personen en minuten van uitgaande brieven verzonden aan diezelfde instelling, persoon of groep personen.

Toelichting

  • Synoniem is correspondentie.

Overgenomen uit


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld