Hoofdmenu openen

TARA de Toegankelijke Archieven Referentie ArchitectuurBewerken

Omdat het kanBewerken

Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, vanaf elke locatie en via elk mogelijk medium die ène bron – of misschien wel alle bronnen – kunnen vinden, zien, lezen, delen. Die wens leeft bij veel archiefonderzoekers en archiefdiensten. TARA biedt hulp bij de realisatie daarvan. Met heldere principes en eenvoudige vuistregels voor de inrichting van digitale dienstverlening.

TARA staat voor Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur en is een jong zusje van overheidsarchitecturen NORA en Gemma. TARA heeft als doel om digitaal archiefmateriaal, ongeacht of het gedigitaliseerd, digitaal gevormd of digitaal duurzaam bewaard is, optimaal toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep gebruikers. TARA versie 0.1 bevat de eerste set regels en richtlijnen (namelijk principes en vuistregels) voor het realiseren van een open referentiearchitectuur voor digitale dienstverlening in de archiefsector. Onder ‘open’ verstaan we dat de systemen voor archiefbeheer en ontsluiting losgekoppeld zijn van de systemen waarin de presentatie van de gegevens wordt gerealiseerd. En dat deze systemen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier met elkaar communiceren. ‘Referentiearchitectuur’ wil zeggen dat de set afspraken, protocollen en principes als ‘model’ kan dienen voor het inrichten van digitale dienstverlening bij de afzonderlijke archiefdiensten.

Met een open referentiearchitectuur voor digitale dienstverlening wordt het makkelijker om:

  • onderzoekers goede toegang tot de collecties te bieden;
  • eenvoudiger innovatieve diensten te ontwikkelen;
  • goedkoper bestaande dienstverlening te verbeteren; en
  • flexibeler individuele keuzes over collectiepresentatie te realiseren.

TARA is meer dan techniek. De weg naar innovatieve, publieksgerichte en optimale digitale beschikbaarheid van archiefinformatie is niet alleen technisch georiënteerd. Kwaliteitsbewustzijn en goed opdrachtgeverschap zijn minstens zo belangrijk. Optimale digitale dienstverlening vraagt ook om een andere manier van denken en organiseren. De ‘weg naar TARA’ loopt daarom via verschillende routes, niet alleen een technische maar ook een organisatorische, strategische en beleidsmatige. TARA is bovenal van de sector, ze wordt voor en door de sector zelf ontwikkeld.

Volg @TARAwilOpen op Twitter!

Achtergrond en meer informatieBewerken

TARA is een initiatief van Karin van der Heiden, Erika Hokke en Ivo Zandhuis.

  • Heiden, K. van der & Zandhuis, I., Archieven open U!, in: Archievenblad, jrg 115 (2011), nr. 4 (april), p. 20-22.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende ondercategorie.

Pagina’s in categorie "TARA"

Deze categorie bevat de volgende 2 pagina’s, van in totaal 2.