Bewerken van Concept

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 87: Regel 87:
 
* Hier zij er aan herinnerd, dat de vaststelling der [[resolutie]]s of [[notulen]] vroeger in den regel niet geschiedde door onderteekening van voorzitter en secretaris. Het onderscheid tusschen concept en [[minuut]] is dus niet hierin te vinden, dat de eerste niet, en de tweede wel was geteekend.
 
* Hier zij er aan herinnerd, dat de vaststelling der [[resolutie]]s of [[notulen]] vroeger in den regel niet geschiedde door onderteekening van voorzitter en secretaris. Het onderscheid tusschen concept en [[minuut]] is dus niet hierin te vinden, dat de eerste niet, en de tweede wel was geteekend.
 
* Niet altijd komen die drie verschillende redacties voor; het kan zijn, dat de secretaris op de vergadering zelve de resoluties zoo uitvoerig neerschrijft, dat hij ze niet later behoeft uit te werken: [[memoriaal]] en concept vallen dan samen. Het kan ook zijn, dat het concept ongewijzigd wordt goedgekeurd of dat de veranderingen op het concept zelf worden aangebracht, zoodat hetzelfde stuk eerst concept daarna [[minuut]] is; dit laatste is zelfs in den regel het geval. Bovendien verloren klad en concept, al waren zij ook elk op een afzonderlijk vel geschreven, alle beteekenis zoodra eens de minuut was vastgesteld; zij waren niet, gelijk de laatste, bestemd om bewaard te blijven en werden dan ook in den regel vernietigd. Wat er van memorialen en concepten thans in archieven berust, is dan ook onbeduidend.
 
* Niet altijd komen die drie verschillende redacties voor; het kan zijn, dat de secretaris op de vergadering zelve de resoluties zoo uitvoerig neerschrijft, dat hij ze niet later behoeft uit te werken: [[memoriaal]] en concept vallen dan samen. Het kan ook zijn, dat het concept ongewijzigd wordt goedgekeurd of dat de veranderingen op het concept zelf worden aangebracht, zoodat hetzelfde stuk eerst concept daarna [[minuut]] is; dit laatste is zelfs in den regel het geval. Bovendien verloren klad en concept, al waren zij ook elk op een afzonderlijk vel geschreven, alle beteekenis zoodra eens de minuut was vastgesteld; zij waren niet, gelijk de laatste, bestemd om bewaard te blijven en werden dan ook in den regel vernietigd. Wat er van memorialen en concepten thans in archieven berust, is dan ook onbeduidend.
* Daar het gebruikelijk was, in het concept de noodige wijzigingen aan te brengen en dat zoo tot [[minuut]] te maken, hadden de minuten of de lappen niet altijd een even oogelijk aanzien.
+
* Daar het gebruikelijk was, in het concept de noodige wijzigingen aan te brengen en dat zoo tot [[minuut]] te maken, hadden de minuten of de lappen niet altijd een even oogelijk aanzien.  
  
 
''Overgenomen uit''
 
''Overgenomen uit''
Regel 94: Regel 94:
 
Bij [[rekening]]en onderscheide men :
 
Bij [[rekening]]en onderscheide men :
 
* a. het '''concept''', d.i. de nog niet goedgekeurde rekening;
 
* a. het '''concept''', d.i. de nog niet goedgekeurde rekening;
* b. de afgehoorde rekening;
+
* b. de afgehoorde rekening;  
 
* c. andere, al of niet authentieke, [[afschrift]]en.
 
* c. andere, al of niet authentieke, [[afschrift]]en.
  
Regel 103: Regel 103:
 
* [[Handleiding]], § 90.
 
* [[Handleiding]], § 90.
 
----
 
----
Bij [[akte]]n onderscheide men:
+
§ 91. Bij [[akte]]n onderscheide men:
 
* a. het '''concept''', d. i. de nog niet vastgestelde akte;
 
* a. het '''concept''', d. i. de nog niet vastgestelde akte;
 
* b. de [[minuut]], d.i. de akte, zooals zij is vastgesteld;
 
* b. de [[minuut]], d.i. de akte, zooals zij is vastgesteld;
Regel 111: Regel 111:
 
* Eene dergelijke onderscheiding als gemaakt is tusschen de verschillende phasen, waarin [[resolutie]]s en [[rekening]]en achtereenvolgens verkeeren, is ook te maken voor de akten. De niet vastgestelde [[akte]] heel de '''concept-akte''', evenals boven van concept-resoluties en concept-rekeningen is gesproken.
 
* Eene dergelijke onderscheiding als gemaakt is tusschen de verschillende phasen, waarin [[resolutie]]s en [[rekening]]en achtereenvolgens verkeeren, is ook te maken voor de akten. De niet vastgestelde [[akte]] heel de '''concept-akte''', evenals boven van concept-resoluties en concept-rekeningen is gesproken.
 
* Het concept wordt dikwijls niet opgesteld door dengeen, van wien de akte uitgaat, maar door een hem ondergeschikten beambte, soms ook door dengene, aan wien de akte moet worden uitgereikt. De geconcipieerde akte wordt dan onderworpen aan de goedkeuring van het college, den bestuurder of den ambtenaar, van wien de akte moet uitgaan; deze brengt er zoo noodig veranderingen in aan en stelt de akte vast. De vastgestelde akte wordt de minuut genoemd.
 
* Het concept wordt dikwijls niet opgesteld door dengeen, van wien de akte uitgaat, maar door een hem ondergeschikten beambte, soms ook door dengene, aan wien de akte moet worden uitgereikt. De geconcipieerde akte wordt dan onderworpen aan de goedkeuring van het college, den bestuurder of den ambtenaar, van wien de akte moet uitgaan; deze brengt er zoo noodig veranderingen in aan en stelt de akte vast. De vastgestelde akte wordt de minuut genoemd.
* De verschillende phasen, die hier voor eene akte zijn medegedeeld, komen bij alle uitgaande stukken voor, bij brieven even goed als bij akten: men spreekt van een '''concept-brief''' en van de minuut van een [[brief]].
+
* De verschillende phasen, die hier voor eene akte zijn medegedeeld, komen bij alle uitgaande stukken voor, bij brieven even goed als bij akten: men spreekt van een '''concept-brief''' en van de minuut van een [[brief]].  
  
 
''Overgenomen uit''
 
''Overgenomen uit''
Regel 124: Regel 124:
  
 
==Voorbeeld==
 
==Voorbeeld==
 
[[Categorie:Terminologie]]
 
[[Categorie:Beschrijvingselementen]]
 
[[Categorie:Ontwikkelingsstadium]]
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:Lexicon1983]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 
[[Categorie:TGA-grafisch]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjabloon: