Dekking (TMLO): verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Regel 46: Regel 46:
 
|TMLO_Toelichting=Plaatskenmerk van de zaak waarop het archiefstuk betrekking heeft. In veel gevallen zal de aanduiding bestaan uit het adres. Bij voorkeur wordt (tevens) gebruik gemaakt van coördinaten aangezien het coördinatenstelsel onveranderlijk is (een adres kan vernummeren of vervallen).  
 
|TMLO_Toelichting=Plaatskenmerk van de zaak waarop het archiefstuk betrekking heeft. In veel gevallen zal de aanduiding bestaan uit het adres. Bij voorkeur wordt (tevens) gebruik gemaakt van coördinaten aangezien het coördinatenstelsel onveranderlijk is (een adres kan vernummeren of vervallen).  
 
Het heeft de voorkeur de locatie aan te duiden door middel van een GML-string (ook in het geval van een punt en een geo-rechthoek) vanwege de mogelijkheden tot automatische verwerking hiervan in GIS-systemen zoals geo-viewers.
 
Het heeft de voorkeur de locatie aan te duiden door middel van een GML-string (ook in het geval van een punt en een geo-rechthoek) vanwege de mogelijkheden tot automatische verwerking hiervan in GIS-systemen zoals geo-viewers.
|TMLO_Voorbeelden=  
+
|TMLO_Voorbeelden= Voorbeelden:
 
* “Westerbeek”
 
* “Westerbeek”
 
* “Beukenlaan, Westerbeek”
 
* “Beukenlaan, Westerbeek”

Huidige versie van 10 dec 2018 om 13:46


Element 9. Dekking
Definitie Nadere aanduiding van tijd en ruimte waarin record kan worden gepositioneerd.
Waardering Pas toe of leg uit Richtlijn: Verplicht i.v.t. Herhaalbaar: Ja Overerving: Ja
Toelichting Dit gegeven maakt het mogelijk het record in tijd en plaats af te bakenen ten aanzien van het vastgelegde bewijs van de transactie waarop het record betrekking heeft. Het maakt duidelijk wanneer (tijd) en tot waar (geografisch) de werking van een Record zich uitstrekt. Bijvoorbeeld in geval van een record zijnde een evenementenvergunning wordt hier aangegeven voor welke periode en welk gebied de vergunning geldt; voor een bouwvergunning de geldigheidsduur en het pand en/of het adres waarop de vergunning betrekking heeft, etc.

Het element bestaat uit de subelementen:

 • 9.1 In tijd
 • 9.2 Geografisch gebied
Waardenverzameling Wordt van waarden voorzien door middel van de subelementen (indien niet overerft)
Voorbeelden -


Element 9.1. In tijd
Definitie Geeft positionering in de tijd aan, waarin iets van kracht is / was dan wel bestond.
Waardering Optioneel Richtlijn: Optioneel Herhaalbaar: Nee Overerving: Ja
Toelichting In het geval van een record zijnde een dossier betreft dit veelal de periode waarin het dossier behandeld of gecreëerd is, bijvoorbeeld de behandeling van een vergunningaanvraag. Voor bepaalde archiefstukken in dat dossier kan evenwel een andere periode van toepassing zijn

Betreft de periode waarover de werking van het record zich uitstrekt, bijvoorbeeld de looptijd (werkingsduur) van een vergunning, ontheffing, uitlening etc. Dit is wat anders dan de periode waarin het record tot stand gekomen is. Dat wordt geregistreerd met element 12 (Event geschiedenis). Indien er voor een record geen sprake is van een werkingsduur, dan wordt het subelement niet van een waarde voorzien.

Waardenverzameling Datum begin periode (jjjjmmdd) en Datum einde periode (jjjjmmdd), gescheiden door een liggend streepje.
Voorbeelden ”20120229-20120531”


Element 9.2. Geografisch gebied
Definitie Geeft ruimtelijke afbakening / locatie van record of werking ervan aan.
Waardering Optioneel Richtlijn: Optioneel Herhaalbaar: Ja Overerving: Ja
Toelichting Plaatskenmerk van de zaak waarop het archiefstuk betrekking heeft. In veel gevallen zal de aanduiding bestaan uit het adres. Bij voorkeur wordt (tevens) gebruik gemaakt van coördinaten aangezien het coördinatenstelsel onveranderlijk is (een adres kan vernummeren of vervallen).

Het heeft de voorkeur de locatie aan te duiden door middel van een GML-string (ook in het geval van een punt en een geo-rechthoek) vanwege de mogelijkheden tot automatische verwerking hiervan in GIS-systemen zoals geo-viewers.

Waardenverzameling Adres: het BAG-adres van de desbetreffende locatie, in de volgorde straatnaam, huisnummer, -letter en toevoeging, postcode, woonplaats. Het kan ook alleen straatnaam en woonplaats of alleen woonplaats betreffen. Ook een serie adressen (van – tot) is mogelijk.

Gebiedsnaam: de naam van een gebied zoals dat formeel bekend is. Geo-locatie:

 • De RD-coördinaten van een punt die de locatie symboliseert: de X- en Y-coördinaat gescheiden door een spatie; of
 • De RD- coördinaten van de meest zuidwestelijke hoek en van de meest noordoostelijke hoek van de kleinste geografische rechthoek waarbinnen zich de locatie bevindt: de X- en Y-coördinaat van de zuidwesthoek gevolgd door de X- en Y-coördinaat van de noordoosthoek waarbij de coördinaten van elkaar gescheiden zijn door een spatie; of
 • De GML-string van de polygoon waarmee de locatie geografisch afgebakend wordt.
Voorbeelden Voorbeelden:
 • “Westerbeek”
 • “Beukenlaan, Westerbeek”
 • “Beukenlaan 19A, 1234AB Westerbeek”
 • “Beukenlaan 19A t/m 33, Westerbeek”
 • "Amsterdamse Waterleidingduinen"
 • "Kozakkenput (Zeisterbos)"
 • “195647.000 441064.000”
 • “195647.000 441064.000 195693.000 441203.000”
“<gml:Polygon srsName="urn:opengis:def:crs:EPSG::28992" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
 <gml:exterior>
       <gml:LinearRing>
         <gml:pos>194559.648 441938.143 194557.884 441938.645 194557.092 441935.864 194558.833 441935.378 194559.648 441938.143</gml:pos>
       </gml:LinearRing>
     </gml:exterior>
  </gml:Polygon>”