Inbewaringgeving: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
{{Terminologie
 +
|Term_Bron={{Term Bron
 +
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
 +
|Term_Bron_Omschrijving=Overdracht van archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten door de zorgdrager of archiefbeheerder aan een andere zorgdrager zonder dat eigendomsovergang plaatsvindt, is '''inbewaringgeving'''
 +
|Term_Bron_Toelichting=Deze geschiedde in Nederland in het belang van de raadpleging onder de Archiefwet 1962. Sinds de invoering van de Archiefwet 1995 zijn alleen nog de bestaande inbewaringgevingen gehandhaafd. Voor nieuwe ontbreekt de rechtsgrond, in voorkomende gevallen kiest men de vervreemding als rechtsvorm voor de verplaatsing van archiefstukken.
 +
|Term_Bron_Relatie=Overdracht,archiefbescheiden,archiefbewaarplaats,zorgdrager,archiefbeheerder,Archiefwet 1995,Archiefwet 1962,vervreemding,archiefstuk
 +
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 178
 +
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 +
}}
 +
|Term_Vertaling=
 +
|Term_Verwijzing=
 +
}}
 
==Omschrijving==
 
==Omschrijving==
  

Huidige versie van 24 mrt 2014 om 16:02Internationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Overdracht van archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten door de zorgdrager of archiefbeheerder aan een andere zorgdrager zonder dat eigendomsovergang plaatsvindt, is inbewaringgeving.

Toelichting

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 178.

Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)[bewerken]

Inbewaringgeving is een archivistische procedure waarbij archiefbescheiden in het belang van de raadpleging en/of omwille van hun materieel behoud worden overgebracht naar een andere archiefbewaarplaats dan deze voor bewaring aangewezen.

Toelichting

  • Inbewaringgeving is geen synoniem voor bewaargeving. Het beheer gaat in dit geval over op de archiefbewaarplaats waar de stukken werden ondergebracht. Zie ook bruikleen.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

In bewaring geven is het tot wederopzeggens in beheer overdragen van een archief of van [archiefbestanddeel|archiefbestanddelen]].

Toelichting

  • Ook hier is de omschrijving in overeenstemming met de betekenis in de Nederlandse archiefwetgeving.
  • Het verschil tussen overbrengen en in bewaring geven is dus tweeërlei: overbrengen is in beginsel van blijvende aard en duidt op plaatsing in een openbare archiefbewaarplaats, in bewaring geven is in beginsel tijdelijk en niet beperkt tot plaatsing in een openbare archiefbewaarplaats.
  • De term bruiklening dient in dit verband te worden vermeden met het oog op de juridische consequenties, die het Burgerlijk Wetboek aan de bruiklening verbindt.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 112.


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]