Inbewaringgeving

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Overdracht van archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten door de zorgdrager of archiefbeheerder aan een andere zorgdrager zonder dat eigendomsovergang plaatsvindt, is inbewaringgeving.

Toelichting

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 178.


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

In bewaring geven is het tot wederopzeggens in beheer overdragen van een archief of van [archiefbestanddeel|archiefbestanddelen]].

Toelichting

  • Ook hier is de omschrijving in overeenstemming met de betekenis in de Nederlandse archiefwetgeving.
  • Het verschil tussen overbrengen en in bewaring geven is dus tweeërlei: overbrengen is in beginsel van blijvende aard en duidt op plaatsing in een openbare archiefbewaarplaats, in bewaring geven is in beginsel tijdelijk en niet beperkt tot plaatsing in een openbare archiefbewaarplaats.
  • De term bruiklening dient in dit verband te worden vermeden met het oog op de juridische consequenties, die het Burgerlijk Wetboek aan de bruiklening verbindt.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 112.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld