Index: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Regel 14: Regel 14:
 
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 142
 
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 142
 
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 +
}}{{Term Bron
 +
|Term_Bron_Titel=NEN-ISO 15489
 +
|Term_Bron_Omschrijving=proces van het vaststellen van zoekkenmerken om het terugzoeken van archiefbescheiden en/of informatie te vergemakkelijken
 +
|Term_Bron_Toelichting=Opgenomen als 'indexering' (werkwoord) in NEN-ISO 15489.
 +
|Term_Bron_Referentie=NEN-ISO 15489
 +
|Term_Bron_Categorie=NEN-ISO15489
 
}}
 
}}
 
|Term_Vertaling=
 
|Term_Vertaling=

Huidige versie van 30 mrt 2014 om 22:18Internationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een index is een

a. Register van gegevens in een archiefstuk van grotere omvang of van archiefbescheiden in een archiefbestanddeel in een andere systematiek dan de volgorde waarin deze in het archiefstuk of archiefbestanddeel voorkomen onder opgave van de vindplaatsen van de gegevens en archiefbescheiden.

b. Register van gegevens in verbalen onder opgave van de vindplaatsen van de archiefbescheiden in de serie verbalen.

Toelichting

 • De index kan zijn een opgave van persoons- of plaatsnamen, alfabetisch gerangschikt, of van zaken of onderwerpen in trefwoorden, eveneens alfabetisch gerangschikt of systematisch volgens archiefcode. De opgave van de vindplaats kan zijn een volgnummer, een datering of impliciet, bijvoorbeeld in een alfabetische plaatsing.
 • De rubrieken van een index onder b. werden wel opgesomd in de vorm van een hoofdenlijst, dus als inhoudsopgave van de index.
 • Het vervaardigen van een index heet indiceren of indexeren.
 • Een alfabetische index met namen wordt ook wel een klapper genoemd; het vervaardigen ervan heet klapperen.

Commentaar

Bron

 • ANV, lemma 142.
 • Gids voor de archieven van de ministeries en Hoge Colleges van Staat 1813-1940, p. 481.

Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een index is een geschrift, houdende een opgave van gegevens uit één of meer archiefbestanddelen in een andere volgorde dan die, waarin zij in die bestanddelen voorkomen, met verwijzing naar de vindplaatsen.

Toelichting

 • Een index kan een opgave van namen, van zaken en/of van trefwoorden bevatten, al dan niet alfabetisch ingericht.
 • Bij het beschrijven van indices moet men zo nauwkeurig mogelijk aangeven welk type index bedoeld wordt, bijvoorbeeld trefwoordenindex, naamindex, zakenindex.
 • De indices in gebruik bij negentiende-eeuwse overheidsadministraties zouden wegens de uitvoerigheid, waarmee de inhoud van de geïndiceerde bescheiden is weergegeven, repertoria genoemd kunnen worden.
 • De index kan ook in de vorm van een kaartsysteem voorkomen.
 • Een alfabetisch ingerichte index wordt veelal klapper genoemd.
 • Klappers kunnen ook worden gemaakt op systematische indices of repertoria. Aldus ontstaat een index op een index die men dan, om verwarring te voorkomen, klapper noemt.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een index is een opgave van gegevens uit één of meer archiefbestanddelen in een andere volgorde dan die, waarin zij in die bestanddelen voorkomen, met verwijzing naar de vindplaatsen.

Toelichting

 • Handleiding § 87: „Een index (brengt) den inhoud van een deel naar zijn aard onder verschillende hoofden, onverschillig op welke wijze die hoofden zijn gerangschikt". Terwijl de Handleiding alleen denkt aan rangschikking onder bepaalde hoofden (rubriceren), omvat deze ruimere omschrijving ook de niet-gerubriceerde indices (trefwoordenindex, naamindex, klapper) en bovendien het repertorium.

Overgenomen uit


Een trefwoordenindex is een index, waarin de gegevens zijn aangeduid door trefwoorden.

Toelichting

 • De rangschikking der trefwoorden is systematisch of alfabetisch; ook wordt een combinatie van deze mogelijkheden toegepast.

Overgenomen uit


Een naamindex is een index, waarin de gegevens zijn aangeduid door eigennamen.

Toelichting

 • Onder eigennamen worden verstaan de bijzondere namen van personen of dingen, waarmee men deze onderscheidt van andere van dezelfde soort. In het algemeen zal een naamindex alfabetisch zijn ingericht en dan dus klapper mogen worden genoemd, maar ook een andere rangschikking is mogelijk, b.v. bij aardrijkskundige namen.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Een index en een repertorium brengen den inhoud van een deel naar zijn aard onder verschillende hoofden, onverschillig op welke wijze die hoofden zijn gerangschikt.

Toelichting

 • Het verschil tusschen een index en een repertorium is, dat het laatste van iedere plaats van het deel, waarnaar het verwijst, eene korte inhoudsopgave geeft, terwijl een index met de verwijzing volstaat.
 • De verschillende hoofden, waaronder de inhoud van een deel of eene serie in een index of repertorium zijn verdeeld, kunnen onderling op verschillende wijze zijn gerangschikt: alphabetisch, chronologisch, systematisch, geographisch enz. Dit dient er telkens bij te worden aangeteekend.

Overgenomen uit


Normen en standaarden[bewerken]

NEN-ISO 15489[bewerken]

proces van het vaststellen van zoekkenmerken om het terugzoeken van archiefbescheiden en/of informatie te vergemakkelijken

Toelichting

 • Opgenomen als 'indexering' (werkwoord) in NEN-ISO 15489.

Bron


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]