Index

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

a. Register van gegevens in een archiefstuk van grotere omvang of van archiefbescheiden in een archiefbestanddeel in een andere systematiek dan de volgorde waarin deze in het archiefstuk of archiefbestanddeel voorkomen onder opgave van de vindplaatsen van de gegevens en archiefbescheiden.

b. Register van gegevens in verbalen onder opgave van de vindplaatsen van de archiefbescheiden in de serie verbalen.

Toelichting

  • De index kan zijn een opgave van persoons- of plaatsnamen, alfabetisch gerangschikt, of van zaken of onderwerpen in trefwoorden, eveneens alfabetisch gerangschikt of systematisch volgens archiefcode. De opgave van de vindplaats kan zijn een volgnummer, een datering of impliciet, bijvoorbeeld in een alfabetische plaatsing.
  • De rubrieken van een index onder b. werden wel opgesomd in de vorm van een hoofdenlijst, dus als inhoudsopgave van de index.
  • Het vervaardigen van een index heet indiceren of indexeren.
  • Een alfabetische index met namen wordt ook wel een klapper genoemd; het vervaardigen ervan heet klapperen.

Bron

  • ANV, lemma 142.

NEN-ISO 15489

proces van het vaststellen van zoekkenmerken om het terugzoeken van archiefbescheiden en/of informatie te vergemakkelijken

Toelichting

  • Opgenomen als 'indexering' (werkwoord) in NEN-ISO 15489.

Bron

Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld