Hoofdmenu openen

Nadere eisen continuïteit beheerorganisatie

Inhoud

A 1.1Bewerken

De beheerorganisatie heeft een vastgestelde missie en organisatiedoelen, waarin de verplichting tot langetermijnbeheer van digitale archiefbescheiden is opgenomen.

De beheerorganisatie moet aangeven, dat het e-depot wordt beheerd conform de bepalingen uit de wet- en regelgeving.

A 1.2Bewerken

De beheerorganisatie heeft een opvolgingsplan, een continuïteitsplan en escrowregelingen om de continuïteit van het e-depot te garanderen.

Als de beheerorganisatie ophoudt te bestaan, regelt het opvolgingsplan het verder beheer van de opgenomen archiefbescheiden. Een continuïteitsplan regelt hoe de beheerorganisatie de opgenomen archiefbescheiden veilig kan stellen; vergelijk ook het calamiteiten- en herstelplan bij storingen, zoals dat in C 2.2 wordt genoemd.

A 1.3Bewerken

De beheerorganisatie zorgt voor het in stand houden van het e-depot.

Dit houdt ten minste in dat:

  • De beheerorganisatie financieel in staat is om haar beheertaken uit te voeren.
  • De beheerorganisatie jaarlijks haar bedrijfsplannen actualiseert.
  • De financiële systemen en procedures van de beheerorganisatie transparant en conform relevante accountantsstandaarden en richtlijnen zijn ingericht en door derden worden geaudit conform de wettelijke eisen.
  • De beheerorganisatie zich verplicht om permanent risico’s, opbrengsten, investeringen en kosten (inclusief eigendommen, licenties en verplichtingen) te analyseren en daarover te rapporteren.
  • De beheerorganisatie zich verplicht tekorten in de begroting te monitoren en aan te vullen.

NavigatieBewerken