Hoofdmenu openen

Inhoud

B 1.1Bewerken

De beheerorganisatie beschrijft welke relatie-informatie van het aangeboden digitaal archiefstuk (ADA) bewaard moet blijven.

Relatie met de Archiefregeling: art. 17a, art. 18, eerste lid en art. 21.

B 1.2Bewerken

De beheerorganisatie legt vast welke beheerinformatie ten tijde van de opname moet zijn toegevoegd aan het aangeboden digitaal archiefstuk (ADA) en controleert de aanwezigheid van deze informatie bij opname.

Relatie met de Archiefregeling: art. 19.

B 1.3Bewerken

De beheerorganisatie legt vast welke representatie-informatie een aangeboden digitaal archiefstuk (ADA) moet hebben en controleert het ADA op juistheid, volledigheid, duurzaamheid en veiligheid bij opname.


Ook de beoordeling van representatie-informatie kan zich in de tijd verder ontwikkelen, zodat de eisen voor het ADA geen statisch karakter hebben.

Het ADA moet vanwege de veiligheid ook worden gezuiverd van infecties met zogenaamde malware (computervirus, spyware, computerworm, Trojaans paard, etc), zodat voorkomen wordt dat de bewaaromgeving deze overneemt.

Relatie met de Archiefregeling: art. 24 en art. 26.

B 1.4Bewerken

De beheerorganisatie voegt de voor bewaring relevante informatie over opnametijdstip, opnameactiviteiten en beheerprocessen toe aan de beheerinformatie


Vanaf het moment van opnemen moet de beheerorganisatie al haar activiteiten kunnen verantwoorden.

NavigatieBewerken