Bewerken van Oorkonde

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 56: Regel 56:
  
 
''Toelichting''
 
''Toelichting''
 +
* In deze betekenis is de term thans verouderd, zie [[NAT]], lemma 14, [[Lexicon]], lemma 38 en [[ANV]], lemma 9.
 
* Het begrip ''oorkonde'' is reeds menigmaal en op zeer verschillende wijzen gedefiniëerd. In deze [[Handleiding]] wordt het begrip ''oorkonde'' in zijn engere beteekenis genomen, niet in de beteekenis van "schriftelijk gedenkstuk der oudheid", — eene beteekenis, waarbij oorkonde wordt gesteld tegenover narratieve geschiedbron (Giry, ''Manuel de diplomatique'', b1z. 3-6).
 
* Het begrip ''oorkonde'' is reeds menigmaal en op zeer verschillende wijzen gedefiniëerd. In deze [[Handleiding]] wordt het begrip ''oorkonde'' in zijn engere beteekenis genomen, niet in de beteekenis van "schriftelijk gedenkstuk der oudheid", — eene beteekenis, waarbij oorkonde wordt gesteld tegenover narratieve geschiedbron (Giry, ''Manuel de diplomatique'', b1z. 3-6).
 
* De bovenvermelde definitie, door Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk ontleend aan H. Bresslau, ''Handbuch der Urkundenlehre'', I1, b1z. 1, en verdedigd in den ''Nederlandschen Spectator'', 1890, b1z. 274, komt ons zeer gelukkig voor, omdat daarin wordt gewezen op de essentiëele eischen, welke men aan eene oorkonde in de engere beteekenis moet stellen.
 
* De bovenvermelde definitie, door Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk ontleend aan H. Bresslau, ''Handbuch der Urkundenlehre'', I1, b1z. 1, en verdedigd in den ''Nederlandschen Spectator'', 1890, b1z. 274, komt ons zeer gelukkig voor, omdat daarin wordt gewezen op de essentiëele eischen, welke men aan eene oorkonde in de engere beteekenis moet stellen.
 
* De oorspronkelijke beteekenis van ''oorkonden'' is ''getuigen'': eene oorkonde is dus eigenlijk een getuigenis; intusschen is het woord hier in meer uitgebreiden zin gebezigd, zoodat notariëele [[akte]]n er ook onder begrepen zijn.
 
* De oorspronkelijke beteekenis van ''oorkonden'' is ''getuigen'': eene oorkonde is dus eigenlijk een getuigenis; intusschen is het woord hier in meer uitgebreiden zin gebezigd, zoodat notariëele [[akte]]n er ook onder begrepen zijn.
 
''Commentaar''
 
* In deze betekenis is de term thans verouderd, zie [[NAT]], lemma 14, [[Lexicon]], lemma 38 en [[ANV]], lemma 9.
 
  
 
''Overgenomen uit''
 
''Overgenomen uit''
 
* [[Handleiding]], § 92.
 
* [[Handleiding]], § 92.
 +
  
 
==Relaties==
 
==Relaties==
Regel 72: Regel 71:
  
 
==Voorbeeld==
 
==Voorbeeld==
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:Terminologie]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 
[[Categorie:Lexicon1983]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjabloon: