Hoofdmenu openen

Inhoud

Inleiding

Op 27 september 2012 werd in de Jeruzalemkapel in Gouda een kick off meeting voor een Community of Practice gehouden. Het thema van deze bijeenkomst was Open Data. Met een groep van ca. 25 deelnemers werd er gediscussieerd over het vormen van een leeromgeving om met elkaar te leren over open data. Met 7 mensen zijn we vervolgens een vervolgtraject gestart. Na een eerste bijeenkomst bij DEN in Den Haag werd besloten tot het opstellen van een stappenplan open data voor archiefinstellingen.

Scope

De doelgroep voor dit document zijn de archiefinstellingen in Nederland. Als wij het in dit stappenplan over data hebben die als open data gepubliceerd zouden kunnen worden dan bedoelen wij alle data van archiefinstellingen, tenzij het juridisch niet is toegestaan die data als open data te publiceren.

Waarom een stappenplan?

Er bestaat bij archiefinstellingen behoefte aan een stappenplan dat kan dienen als leidraad voor het introduceren en vormgeven van open data in hun organisatie. Het document is niet uitputtend. Bij de verschillende stappen zijn links opgenomen van bronnen die een verdieping geven van de verschillende onderwerpen. Er bestaat al vrij veel informatie met betrekking tot open data, maar met dit document richten wij ons specifiek op de archiefinstellingen in Nederland. Veel van deze stappen gelden echter ook voor andere organisaties.

Structuur van het stappenplan

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek

Het stappenplan omvat 9 stappen die zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

Draagvlak creëren

  1. Overtuig management/bestuur/directie en leg de beleidsbeslissing vast
  2. Verwerk open data in het informatiebeleidsplan

Analyseren

  1. Overtuig de medewerkers
  2. Onderzoek en beschrijf de mogelijkheden

Testen

  1. Onderzoek de juridische aspecten van de data
  2. Zet een pilot op

Borgen

  1. Communiceer ervaringen

Evalueren

  1. Evalueer het proces
  2. Pas het proces aan

Meer informatie