Tafel

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een tafel is een specificatie van de inhoud van een archiefbestanddeel in de volgorde, die in het bestanddeel heerst.

Zie Inhoudsopgave.

Toelichting

  • De term tafel is verouderd.
  • De tienjaarlijkse tafel op de akten van de Burgerlijke Stand geeft een onjuist gebruik van de term tafel te zien. Het is in werkelijkheid een alfabetische index op namen. Slechts voor deze specifieke archiefstukken is het gebruik van de term geaccepteerd.
  • Een inhoudsopgave van in een bepaalde periode gepasseerde akten wordt, in de archieven van notarissen, ontvangers der registratie en van het kadaster repertoire genoemd.

Bron


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Tafel, op de buitenzijde van een dossiermap bevestigd.

Een tafel is een specificatie van de inhoud van een archiefbestanddeel in de volgorde, die in het bestanddeel heerst.

Toelichting

  • Handleiding § 87: "Eene tafel is zoodanig ingericht, dat de inhoudsopgave dezelfde volgorde heeft als het deel zelf".
  • De tafel op een dossier of bundel wordt tegenwoordig soms rotulus genoemd. Aangezien rotulus reeds een oude, internationaal gangbare betekenis heeft, nl. stuk in de vorm van een rol, verdient het gebruik van de term rotulus voor een tafel geen aanbeveling.

Bron


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)

Eene tafel is zoodanig ingericht, dat de inhoudsopgave dezelfde volgorde heeft als het deel zelf.

Toelichting

  • Onder de inhoudsopgaven van een deel of eene serie deelen van een archief heeft men in de eerste plaats de tafels te onderscheiden. Het eigenaardige van eene tafel is hierin gelegen, dat er dezelfde volgorde in heerscht als in het deel zelf, waarvan het de inhoudsopgave is. Zulke tafels komen dus overeen met de inhoudsopgaven, die men in den regel in gedrukte werken aantreft. Wat in het deel op de eerste bladzijde voorkomt, wordt in de tafel in de eerste plaats vermeld enz.
  • Het gevolg hiervan is, dat tafels van eene serie deelen zelden voorkomen. In den regel wordt op elk deel eene afzonderlijke tafel gemaakt, hoewel die van opvolgende deelen soms achter elkander worden afgeschreven.
  • Geheel met tafels overeen komen de marginale aanteekeningen, die met korte woorden het onderwerp vermelden, waarover in den tekst wordt gehandeld. Vele tafels zijn gevormd door het achter elkander neerschrijven der bovenbedoelde marginale aanteekeningen.
  • Bij alle andere inhoudsopgaven wordt de inhoud van een deel of eene serie onder verschillende hoofden gerangschikt.

Commentaar

  • De term tafel is in de Handleiding beperkt tot een inhoudsopgave van een deel. De inhoudsopgave van een dossier of bundel is niet gedefinieerd.

Bron


Relaties

UF: rotulus

BT: lijst, staat

NT: repertoire

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld