Uitlenen

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Uitlenen van archiefbescheiden is het voor een bepaalde tijd beschikbaar stellen van die bescheiden buiten het gebouw of de gebouwen, waarin de archiefbewaarplaats is gevestigd.

Toelichting

  • Uitlenen raakt noch aan de eigendom (vgl. vervreemden en deponeren), noch aan het beheer (vgl. overbrengen en in bewaring geven) en het geschiedt steeds voor een bepaalde tijd.
  • Het begrip is overigens beperkt gehouden tot beschikbaarstelling buiten de betrokken archiefgebouwen, zodat men hieronder niet de z.g. interne uitlening moet verstaan.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 119.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld