Hoofdmenu openen

Inhoud

OmschrijvingBewerken

ArchiefterminologieBewerken

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)Bewerken

Zie Vernietigen.

Bron

Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)Bewerken

Vernietiging is het in stoffelijke zin te niet doen van archiefbescheiden of het van de informatiedrager verwijderen van in magnetische vorm opgeslagen archiefbescheiden (Archiefbeheer, p. 4005-1, D.A.T., nr. 126).

Toelichting

Niet gebruikenĀ : pilon. De vernietiging van archiefbescheiden van openbare overheden is steeds onderworpen aan de uitdrukkelijke toelating van de Algemene Rijksarchivaris (Archiefwet 1955, art. 5). De in het Rijksarchief geplaatste archiefstukken mogen niet worden vernietigd zonder de toestemming van de verantwoordelijke overheid of van de private persoon die de overbrenging verricht heeft (Archiefwet 1955, art. 2).

Overgenomen uit

RelatiesBewerken

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingenBewerken

VoorbeeldBewerken