Vertrouwelijkheid (TMLO)

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Element 17. Vertrouwelijkheid
Definitie Indicatie van niveau van vertrouwelijkheid van de informatie (Record).
Waardering Verplicht i.v.t. Richtlijn: Verplicht i.v.t. Herhaalbaar: Ja Overerving: Ja
Toelichting Heeft ten doel het afschermen van informatie tegen inzage door onbevoegden. Geeft aan waarvoor, door wie en gedurende welke periode deze informatie wel, niet of beperkt mag worden ingezien en op welk moment de beperking afloopt of moet worden heroverwogen. Het niveau van vertrouwelijkheid wordt bij voorkeur bij elk record vermeld, tenzij sprake is van overerving. Het wordt in ieder geval vermeld indien er sprake is van enige mate van vertrouwelijkheid. De mate van vertrouwelijkheid heeft betrekking op de periode voorafgaand aan de overbrenging.In de loop der tijd zal de mate van vertrouwelijkheid afnemen; met het element Datum/periode kan de vertrouwelijkheid in tijd begrensd worden.

Het element bestaat uit de subelementen:

  • 17.1 Classificatie/niveau
  • 17.2 Datum/periode
Waardenverzameling Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subelementen (indien niet overerft).
Voorbeelden


Element 17.1. Classificatie/niveau
Definitie Aanduiding van niveau van vertrouwelijkheid.
Waardering Verplicht Richtlijn: Verplicht Herhaalbaar: Nee Overerving: Ja
Toelichting Hier wordt aangesloten bij de door de organisatie vastgelegde categoricering van vertrouwelijkheid van informatie.
Waardenverzameling Tekst. Indien mogelijk ontlenen aan een classificatieschema. Defaultwaarde: “niet vertrouwelijk”.
Voorbeelden * “vertrouwelijk”
  • “geheim”
  • “niet vertrouwelijk”


Element 17.2. Datum/periode
Definitie Datum of periode waarin het niveau van vertrouwelijkheid van toepassing is.
Waardering Verplicht Richtlijn: Verplicht Herhaalbaar: Nee Overerving: Ja
Toelichting Vermeld wordt de datum start vertrouwelijkheidsclassificatie (doorgaans datum creatie) en de datum verval classificatie.
Waardenverzameling Datum begin periode (jjjjmmdd) en eventueel Datum einde periode (jjjjmmdd), gescheiden door een liggend streepje.
Voorbeelden * ”20120229”
  • ”20120229-20210531”