Vervreemding

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Overdracht van de eigendom door de zorgdrager aan een andere zorgdrager of een natuurlijk of rechtspersoon van archiefbescheiden.

Toelichting

  • Synoniem vanuit het gezichtspunt van de archiefbeheerder is verlies.
  • Deze vorm van overdracht, alijd een rechtshandeling, is zowel volgens de Belgische als de Nederlandse archiefwetgeving slechts onder stringente voorwaarden mogelijk.

Bron

  • ANV, lemma 181.

Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)

Vervreemding van archiefbescheiden is een handeling, daad van een beschikking, waarbij men zich vrijwillig en uitdrukkelijk ontdoet van de eigendom van archiefbescheiden.

Toelichting

De vervreemding is onmogelijk voor openbare overheden tenzij na toestemming van de Algemene Rijksarchivaris.

Overgenomen uit

Relaties

UF:verlies

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld