Hoofdmenu openen

Wil je meehelpen aan de ArchiefWiki, maar weet je niet precies wat je kunt doen? Geen nood! In deze werklijst zijn altijd wel grotere en kleinere werkzaamheden te vinden die je op kunt pakken. Kies er eentje uit, zet er je naam bij en ga lekker aan de slag! Klaar? Bewerk deze pagina en verwijder het bewuste karweitje uit de lijst. Of zet er je eigen opmerkingen bij. Tip: sluit je opmerkingen even af met vier tildes (" <nowiki>34.94.86.169 12 apr 2021 10:28 (CEST)</nowiki> ") en dan worden vanzelf je naam en een datum- en tijdstempel aan je opmerking toegevoegd.

Heb je vragen? Je kunt al je vragen stellen in de groep ArchiefWiki van de Archief 2.0-community. Er is daar altijd wel iemand die snel met een antwoord op de proppen komt.

Daarnaast organiseren we ieder jaar tenminste één inklopdag. Tijdens die dagen pakken we gezamenlijk een keertje door. De perfecte gelegenheid om andere wiki'ers te leren kennen en nuttig werk te leveren!


Inhoud

Werkzaamheden inklopdagBewerken

De volgende inklopdag wordt gehouden op maandag 24 maart in Den Bosch. Meer informatie

Kun je niet komen, maar wil je wel helpen? Prima! Dat kan immers ook op afstand, lang leve het digitale tijdperk. Doe gewoon mee en zet je naam achter een taak in de werklijst. Om op de hoogte te blijven en voor vragen hebben we Twitter, hashtags #archiefwiki en #klop14.

ArchiefterminologieBewerken

 • Reeds ingevoerde terminologieën semantiseren (zie hieronder voor instructies)

Instructies semantiseren

Archiefterminologie 2003

We beginnen met het semantiseren van de termen in de Archiefterminologie van 2003. De bedoeling is om alle informatie van die terminologie te kopiëren (dus niet knippen!) naar de velden in het semantisch model.

Kies een letter uit waarvan je de termen gaat semantiseren en zet je naam bij die letter in het lijstje hieronder. (Cursieve termen betreffen doorverwijspagina's en hoeven niet te worden gesemantiseerd.)

Zorg dat je bent ingelogd en kies voor Bewerken met formulier en je ziet het semantisch formulier. Van alle mogelijkheden die dit formulier uiteindelijk biedt, hoeven we in dit stadium enkel de informatie bij Omschrijving in te vullen voor de Archiefterminologie van 2003. Als daar nog veel velden zichtbaar zijn, druk dan op de knop Nog toevoegen.

Alle velden op een rijtje:

 • Titel van het lexicon: letterlijk overnemen uit de oude tekst.
 • Omschrijving van de term: overnemen uit de tekst. Opmaak kan blijven staan. Links moeten worden verwijderd en de termen waarnaar wordt gelinkt moeten worden ingevuld bij Gerelateerde termen.

Voorbeeld: uit de tekst...

<pre>Een lias is een aantal stukken die bij elkaar worden gehouden door een draadje.</pre>

...haal je de link weg, maar laat je het woord waarachter de link schuilgaat natuurlijk staan. De tekst in het semantisch veld wordt:

<pre>Een lias is een aantal stukken die bij elkaar worden gehouden door een draadje.</pre>

De term waarnaar gelinkt werd is Stuk (II) en deze vul je vervolgens bij Gerelateerde termen in.

 • Toelichting bij de term: idem als bij Omschrijving van de term. In het geval van opsommingstekens (sterretjes in de tekst) gaat de opmaak nog niet goed. Verwijder het eerste sterretje, laat de tekst daarachter gewoon staan en laat ook de andere sterretjes staan. Na opslaan is de weergave nog niet goed, maar dit wordt opgelost.
 • Bronreferentie: overnemen uit de tekst, met uitzondering van het opsommingsteken (sterretje). De link achter ANV moet worden verwijderd en bij Categorie vul je vervolgens ANV2003 in.

Remano

Gebruik de knop Nog toevoegen om een nieuw veldenblokje weer te geven. Bij sommige termen zal al een veldenblok voor de Archiefterminologie 2003 zijn aangemaakt en ingevuld.

Velden hetzelfde invoeren als bij Archiefterminologie 2003, behalve:

 • Titel van het lexicon: Remano (2004)
 • Bronreferentie en Categorie: Remano

Werklijst Archiefterminologie 2003

 • A - Luud, Ingmar en Dick GEREED
 • B - Annemieke GEREED
 • C - Ralph en Annemieke GEREED
 • D - Tom GEREED
 • E - Eric GEREED
 • F - Bennie GEREED
 • G - Dick GEREED
 • H - Marie-Christine GEREED
 • I - Carla GEREED
 • J - Martien GEREED
 • K - Eric GEREED
 • L - Bennie GEREED
 • M - Marie-Christine GEREED
 • N - Martien GEREED
 • O - Bennie GEREED
 • P - Dick GEREED
 • Q - geen termen
 • R - Marieke Bos GEREED
 • S - Eric GEREED
 • T - Martien GEREED
 • U - Erika GEREED
 • V - Ivo GEREED
 • W - Erika GEREED
 • X - geen termen
 • Y - geen termen
 • Z - Christian GEREED

Werklijst Remano

 • A - Tom en Carla
 • B - Chido GEREED
 • C - Marie-Christine GEREED
 • D - Bennie en Luud
 • E - Annemieke GEREED
 • F - geen termen
 • G - geen termen
 • H - Luud GEREED
 • I - Luud GEREED
 • J - geen termen
 • K - Ivo GEREED
 • L - geen termen
 • M - Ralph GEREED
 • N - geen termen
 • O - Chido GEREED
 • P - Luud GEREED
 • Q - geen termen
 • R - Ivo
 • S - Annemieke GEREED
 • T - geen termen
 • U - geen termen
 • V - Luud GEREED
 • W - Chido GEREED
 • X - geen termen
 • Y - geen termen
 • Z - geen termen
 • Terminologieën aanvullen (zie Lopende werkzaamheden > Archiefterminologie voor nadere instructies)


ArchievenkaartBewerken

 • Informatie werkgebied archiefdiensten nader semantiseren, controleren en opschonen (zie hieronder voor nadere instructies en zie Help:Instructies voor inkloppen archiefdiensten voor algemene instructies voor het inkloppen van archiefdiensten).

Als je met een provincie aan de slag gaat, zet dan je naam hieronder in het lijstje bij die provincie. Bij een aantal provincies zijn mogelijk na de vorige inklopdag nog enkele restjes werk (inkloppen en semantiseren) overgebleven. Ben je klaar met een provincie? Zet dan "GEREED" achter de provincie.

Instructies nader semantiseren werkgebied

Waarom?

Om andere websites gemakkelijker en beter van de gegevens in de ArchiefWiki gebruik te laten maken, is het semantisch model voor de informatie over het werkgebied van een archiefdienst verfijnd. Met het nieuwe model is het voor een website als www.gemeentegeschiedenis.nl bijvoorbeeld mogelijk om vanaf de pagina van een (voormalige) gemeente op die website direct naar de pagina in de ArchiefWiki te linken van de archiefdienst die de archieven van de desbetreffende gemeente beheert.

Dit stimuleert het gebruik van de ArchiefWiki, het bijhouden van de informatie daarin en aldus de verspreiding van de juiste basisinformatie over archiefdiensten.

Wat?

In het kort: alle informatie uit de rubriek Werkgebied OUD moet overgezet worden naar de rubriek Werkgebied NIEUW. Geknipt, geplakt, gecontroleerd en aangevuld.

Je zult zien, dat waar in de oude situatie velden gevuld werden met bijvoorbeeld meerdere gemeentenamen gescheiden door komma's, in de nieuwe situatie ieder stukje werkgebied een eigen informatieblokje krijgt (te vergelijken met hoe we in een eerder stadium al de informatie over verschillende bezoeklocaties per archiefdienst hebben gesemantiseerd).

Kies voor Bewerken met formulier om de pagina van een archiefdienst bij te werken. Als er nog geen lege velden zichtbaar zijn onder Werkgebied NIEUW, druk op de knop Nog toevoegen om een nieuw blokje met velden toe te voegen. Herhaal dit voor ieder stukje werkgebied, dus voor iedere provincie, gemeente enzovoort die tot het werkgebied behoort. Belangrijk: Zorg dat alle velden in de rubriek Werkgebied OUD uiteindelijk leeg zijn!

De velden in het blokje Werkgebied NIEUW op een rijtje:

 • Werkgebied soort: een keuzelijstje om dit stukje werkgebied nader te kenmerken. Mogelijkheden zijn: land, provincie, gemeente, voormalige gemeente, waterschap, voormalige waterschap, plaats en cultureel. Let op: "provincie" geldt niet als provincie waarin de archiefdienst gevestigd is, "provincie" geldt voor archiefdiensten die de provincie als werkgebied hebben. Doorgaans geldt dit dus enkel voor het Nationaal Archief en de RHC's. In het verleden is dit vaak verkeerd ingevuld (ook stadsarchieven kregen ineens zogezegd de provincie als werkgebied) dus dit is een mooie gelegenheid om dit op te schonen. En op die manier geldt "land" eigenlijk alleen voor het Nationaal Archief.
 • Werkgebied naam: de naam van het stukje werkgebied, dus de provincienaam, de naam van de (voormalige) gemeente, het waterschap enzovoort. In het geval van de soort "cultureel" hier een omschrijving invullen als "Tweede Wereldoorlog", "Sport" enzovoort. Dit geldt vooral voor categoriale instellingen en documentatiecentra.
 • Gemeentenaam in URL Gemeentegeschiedenis (voor gemeenten): de naam in de permalink voor (voormalige) gemeenten op www.gemeentegeschiedenis.nl (de link ziet er doorgaans uit als http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/[gemeentenaam] maar in een aantal gevallen is dit afwijkend; dan is er bijvoorbeeld een nummer aan de naam toegevoegd, en spaties worden door underscores vervangen). Alleen de naam uit de permalink hoeft te worden ingevuld (en eventuele afwijkingen daarin), dus niet de rest van de url. Let op: dit veld geldt dus enkel voor de blokjes waar bij Werkgebied soort "gemeente" of "voormalige gemeente" is gekozen.
 • Histopo ID (voor plaatsen): het ID voor een plaats op www.histopo.nl (het id ziet er uit als een reek cijfers en letters, bijvoorbeeld 5bc61d56-a6ba-4a7b-8a42-b0ac1795c8fa voor de plaats De Mortel in Noord-Brabant. Let op: dit veld geldt dus enkel voor de blokjes waar bij Werkgebied soort "plaats" is gekozen. Voor lang niet alle archiefdiensten waren de plaatsen in het werkgebied opgegeven. Is dat niet het geval, dan hoef je er die niet per se bij te zoeken. mag wel, hoeft niet.

Een voorbeeld van hoe het nieuwe model ingevuld moet worden is de pagina van het Gemeentearchief Gemert-Bakel.

Voor vragen en problemen, neem contact op met Christian

 • Controleren aanwezigheid pagina's voor 'witte vlekken': wie? (zie Lopende werkzaamheden > Archievenkaart voor nadere instructies)
 • Controleren gemeentegrenzen en werkgebieden provinciekaarten: wie? (zie Lopende werkzaamheden > Archievenkaart voor nadere instructies)
 • Aanvullen ISIL-codes en maken doorverwijspagina's: Tim (zie Help:ISIL-codes voor nadere instructies) GEREED

DiversenBewerken

 • Vertalen ICA Principles of Access to Archives: Ingmar

Lopende werkzaamhedenBewerken

ArchiefterminologieBewerken

ArchiefterminologieënBewerken

Klik op de naam van de terminologie om te zien welke termen al zijn ingevoerd.

Gereed

Andere terminologieën? Vul gerust aan!

Termen uit normen en standaardenBewerken

 • ISAD(G): Erika
  • Voortgang: definities zijn al ingevoerd
 • ISAAR(CPF): Erika
  • Voortgang: onbekend. Ramses van Bragt maakt 25-3-2013 een begin met inkloppen van de definities.
 • NEN: Erika
  • Voortgang: controleren of de definities al zijn opgenomen
  • N.B. Er zijn meerdere sluimerende NEN-categorieën, die moeten ook even nagekeken worden
 • ReMaNo
  • Voortgang: controleren of de definities al zijn opgenomen
  • N.B. Er zijn meerdere tags
 • ISDF
  • Voortgang: als de Nederlandse vertaling er is, wil Ramses van Bragt wel inkloppen
 • ISDIAH
  • Voortgang: status onbekend

Andere termen? Vul gerust aan!

Termen met links naar anderstalige terminologieënBewerken

LekenterminologieBewerken

Om de archieftermen ook voor niet-archivarissen begrijpelijk te maken, willen we bij iedere term een 'beschrijving voor leken' toevoegen. Zie het lemma chirograaf voor een voorbeeld.

Status: komt binnenkort beschikbaar; er is geen overzicht beschikbaar van lemma's waarbij een beschrijving voor leken ontbreekt

Toevoegen van afbeeldingenBewerken

Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden en dat geldt ook voor de archieftermen. Daarom willen we bij iedere term een afbeelding toevoegen. Zie het lemma chirograaf voor een voorbeeld.

Slechts enkele lemma's zijn van een afbeelding voorzien. Er is nog geen overzicht beschikbaar van lemma's waarbij een afbeelding ontbreekt.

In het verleden is via Archief 2.0 een aantal keer een oproep gedaan voor het insturen van foto's bij specifieke termen (hier enkele voorbeelden). Dit werkte goed. Idee om dit weer op te pakken? Wie wil dit doen?

ArchievenkaartBewerken

Redactie per provincieBewerken

Het mooie van wiki's is dat iedereen informatie kan toevoegen, wijzigen en verwijderen. Veel pagina's van archiefdiensten zijn door iemand van die archiefdienst aangemaakt en worden ook door die persoon bijgehouden. Soms waren er ook fanatiekelingen die alle archiefdiensten van een provincie invoerden. Dat schoot lekker op!

Per provincie proberen we een 'redacteur' te krijgen, die met enige regelmaat (en wat dat is, dat bepaal je zelf) kijkt of alle gegevens voor die provincie nog actueel zijn. Soms zullen archiefdiensten hun eigen gegevens bijhouden, maar soms ook niet. Dan is het handig als zo'n redacteur toch periodiek (bijvoorbeeld ieder kwartaal) de pagina's van zijn of haar provincie langsloopt en eventueel actualiseert.

Het aantal archiefdiensten, dus pagina's, per provincie is beperkt en te overzien. Omdat alle archiefdiensten er inmiddels inzitten, kost het periodiek controleren en actualiseren je ongeveer een uurtje of anderhalf werk per kwartaal of zoiets. Weinig werk, veel plezier, want zo houden we de ArchiefWiki up-to-date.

Wil je voor een bepaalde provincie optreden als redacteur? Leuk! Zet hieronder je naam maar bij. Meerdere redacteuren per provincie is geen probleem. Dan kun je het werk nog onderling verdelen ook.

Controleren aanwezigheid pagina's voor 'witte vlekken'Bewerken

De meeste provincies hebben wel wat 'witte vlekken': gemeentes zonder benoemde archivaris. De oude archieven worden daar 'ter secretarie' bewaard. We maken ook voor die archieven een pagina aan, op basis van de gemeentenaam: Gemeente X. Voorbeeld: Gemeente Heerenveen Meestal kun je dan de adresgegevens van het gemeentehuis overnemen. Op de gemeentelijke website vind je vaak wel informatie over het archief.

In onderstaande lijst kun je aangeven van welke provincie nog welke archiefdiensten/'witte vlekken' moeten worden ingevoerd. Tegelijkertijd een soort werklijstje dus.

 • Drenthe: gereed
 • Flevoland: is aan gewerkt door judith tijdens de inklopdag van 2011; voortgang onbekend
 • Friesland: is aan gewerkt door judith tijdens de inklopdag van 2011; voortgang onbekend
 • Gelderland: gereed
 • Groningen: gereed
 • Limburg: gereed
 • Noord-Brabant: gereed
 • Noord-Holland: gereed
 • Overijssel: nog in te voeren: Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (gemeentearchief?), Hof van Twente, Oldenzaal (gemeentearchief?), Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland (ISIL-code=NL-StwGA), Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland
 • Utrecht: gereed
 • Zeeland: gereed
 • Zuid-Holland: nog in te voeren: Noordwijkerhout en Lisse; voortgang onbekend

Controleren gemeentegrenzen en werkgebieden provinciekaartenBewerken

Alle provincies hebben een kaart waarop de huidige gemeentegrenzen en werkgebieden van de openbare archiefbewaarplaatsen zijn ingetekend en -gekleurd. De betekenis van die kleuren:

 • Kleur: gemeentes die samenwerken (kan ook met een rhc zijn)
 • Grijs: gemeentes die er een zelfstandige archiefdienst op nahouden, zonder samenwerking met andere gemeentes
 • Wit: gemeentes die geen archiefdienst hebben, maar bijvoorbeeld een archief ter secretarie. De zogenoemde 'witte vlekken' dus

Als je de situatie in een provincie goed kent, controleer dan even de bijbehorende kaart. Als er iets anders getekend of gekleurd moet worden, geef dit dan even door aan Christian. Als de kaart correct is, geef dit dan even aan in het onderstaande lijstje: