Archiefstuk

Uit ArchiefWiki
(Doorverwezen vanaf Aard)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een archiefstuk is een

Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.

Toelichting

  • Het meervoud archiefstukken is synoniem met archiefbescheiden en archivalia. Deze vormen kennen geen enkelvoud.
  • Archiefdocument is synoniem met archiefstuk. Het gebruik hiervan wordt niet aanbevolen.
  • De woorden naar zijn aard zijn toegevoegd om buiten twijfel te stellen, dat de bestemming tot archiefstuk objectief is bepaald, en dus dat geen archiefvormer een archiefstuk tot willekeurig document kan bestemmen, en omgekeerd, dat men geen document achteraf voor plaatsing in een archief kan bestemmen, als die bestemming niet uit het document zelf en zijn context blijkt.
  • Met 'persoon, groep personen of organisatie' wordt aangegeven, dat niet alleen natuurlijke personen en rechtspersonen archiefstukken ontvangen en opmaken, maar ook groepen van natuurlijk personen die als zodanig geen rechtspersoonlijkheid bezitten of orgaan zijn van een rechtspersoon, bijvoorbeeld maatschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.
  • Archiefstukken zijn gebonden aan de werkprocessen van de archiefvormer; zij worden dan ook als procesgebonden informatie aangeduid.
  • Anders dan in het algemeen spraakgebruik is een document niet slechts archiefstuk als het een zekere ouderdom heeft bereikt; de datum is niet relevant.
  • Archiefstukken komen ook in gedrukte vorm voor. Identieke exemplaren van gedrukte documenten zijn bij de ene archiefvormer soms wel archiefstukken, en bij de andere niet. Hetzelfde geldt voor digitale documenten, geluidsdocumenten en afbeeldingen.
  • Particuliere archiefbescheiden hebben op tal van punten een andere juridische status dan archiefbescheiden van overheidsorganen.

Overgenomen uit


Normen en standaarden[bewerken]

ISAD(G) Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven (2004)[bewerken]

Archiefstuk (engels: record). Vastgelegde informatie ongeacht vorm of medium, opgemaakt of ontvangen en beheerd door een organisatie of persoon in de uitvoering van handelen.

Overgenomen uit

  • ISAD(G), verklarende lijst van termen gebruikt in de Algemene Regels p. 7-9.


Relaties[bewerken]

RT: Archief

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]