Apostille

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Apostille op het stuk zelf geschreven, 1875

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een apostille of kantbeschikking is een

beschikking in de vorm van een aantekening op een ander stuk geschreven of op een erbij te voegen blad papier.

Zie Beschikking.

Bron

  • ANV, lemma 100.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een apostille of kantbeschikking is een beschikking, geschreven in de marge van een stuk of op een afzonderlijk bij dit stuk gevoegd blad papier.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 20.
  • De term apostille is verouderd.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een apostille is een beschikking, geschreven in de marge van een stuk of op een afzonderlijk bij dit stuk gevoegd blad papier.

Toelichting

  • Bij de bepaling van het begrip apostille is alleen van belang, of zij het karakter van een kanttekening draagt.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT: beschikking

NT: appointement

RT:


Externe verwijzingen[bewerken]

In het internationale rechtsverkeer heeft de term apostille thans een andere, beperktere betekenis.


Voorbeeld[bewerken]

Apostilles of kantbeschikkingen kunnen op het stuk zelf zijn geschreven, of op een afzonderlijk vel papier dat aan het stuk, waarop een besluit genomen is, is vastgehecht of eromheen is gevouwen.

Veelal, maar lang niet altijd, werden apostilles gebruikt om ingekomen stukken door te sturen naar een commissie, een ondergeschikte functionaris of overheidsorgaan, met verzoek om consideratie & advies, of, in modernere bewoordingen om bericht & raad. Dit proces noemde men commissoriaal maken, en zo'n stuk met apostille of kantbeschikking werd dan een commissoriaal genoemd. Het advies kwam meestal terug in de vorm van een brief of rapport, met het commissoriaal gemaakte stuk als bijlage. Het orgaan dat om advies gevraagd had, verwerkte dit in een formele beschikking.


Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Apostille op het stuk zelf geschreven, 1875
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Apostille op een afzonderlijk blad geschreven, 1805

Het linker voorbeeld is een beschikking van Koning Willem III op een voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken om gunstig te beschikken op een verzoek van een student om vrijstelling tot het ondergaan van een examen. Uiteraard heeft de minister dit verzoek ook voorgelegd aan de curatoren van de Leidse Universiteit, ook door middel van een apostille. Maar dan een met een vel papier om het verzoekschrift heen gevouwen. De beschikking luidt 'Conform'. Dit woord en de datum zijn geplaatst door een ambtenaar van het Kabinet des Konings. De koning heeft alleen zijn paraaf geplaatst. In het archief van het Kabinet des Konings / der Koningin zijn vele duizenden van dit soort apostilles bewaard gebleven.


Het rechter voorbeeld is een beschikking van secretaris van Staat (=minister) van Financiën op een vraag van het departementaal bestuur van Brabant over de toepassing van de voorschriften voor het heffen van tolgelden. De beschikking hield in het verzoek in handen te stellen van een tweetal adviseurs om een antwoord voor te bereiden op die vraag. Dat antwoord is nooit gekomen, want het stuk is onafgedaan in het archief achtergebleven.