Archiefvormer

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wat is dit?[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Archiefvormer is:

Persoon, groep personen of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft.

Toelichting

  • Synoniem is archiefvormend orgaan.
  • Zie voor het begrip zelfstandige archiefvorming de toelichting bij archief, betreffende deelarchief.
  • Een natuurlijk persoon kan meer archiefvormers in zich verenigen: bijvoorbeeld zijn eigen persoonlijk archief, dat van het bedrijf waarvan hij directeur is en dat van de vereniging waarvan hij secretaris is.
  • Wanneer de archiefvormer ophoudt te bestaan, gaat het afgesloten archief over naar de rechtsopvolger (zo geheten ondanks het feit dat deze geen natuurlijke of rechtspersoon hoeft te zijn), die zijn taken en activiteiten overneemt. De voormalige archiefvormer heet de rechtsvoorganger. Zie overdracht en deponeren.
  • Archiefvormer is een archivistisch begrip, zorgdrager en archiefbeheerder zijn archiefwettelijke begrippen: een zorgdrager en een archiefbeheerder kunnen meer archiefvormers impliceren.
  • Archiefvormers zijn niet noodzakelijkerswijs tevens rechtspersoon, zelfs Hoge colleges van Staat en ministers zijn dat niet. De staat is wel rechtspersoon, maar geen archiefvormer. Ook 'de' gemeente is wel rechtspersoon, maar de archiefvormers zijn de respectievelijke functionerende colleges, diensthoofden en andere zelfstandige functionarissen. Het begrip actor, dat binnen het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de Rijksarchiefdienst gedefinieerd is als: een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein, en ook als: het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de (nader omschreven) handeling, komt evenmin overeen met het begrip archiefvormer, al kan in een enkel geval een actor tevens archiefvormer zijn.

Overgenomen uit

Normen en standaarden[bewerken]

ISAD(G) Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven (2004)[bewerken]

Archiefvormer (engels: creator). De organisatie, familie of persoon die archiefstukken heeft gevormd, bijeengebracht en beheerd bij de uitoefening van persoonlijke of organisatiegebonden activiteiten. Niet te verwarren met verzamelaar.

Overgenomen uit

  • ISAD(G), verklarende lijst van termen gebruikt in de Algemene Regels p. 7-9.

Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]