Artikel 12 Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regeling is per 1 april 2010 vervallen

Tekst[bewerken]

Artikel 12.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Toelichting[bewerken]

De artikelen die inhoudelijk een voortzetting betekenen van de sedert de Archiefwet 1962 geldende verplichting archiefbescheiden in goede en geordende staat te bewaren (daaronder vielen ook computerbescheiden, blijkens de circulaire van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan zijn ambtgenoten - ter kennis gebracht aan de provincie-, gemeente- en waterschapsbesturen - van 10 januari 1975, MMA/Ar 117 507) treden zonder nadere overgangsregeling onmiddellijk in werking. Het gaat om de artikelen 3, 7 en 9. Ten aanzien van nieuw te vormen digitale én traditionele archiefbescheiden treedt de regeling eveneens onmiddellijk in werking.

vorige:
Artikel 11
Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden
Vervallen per 1 april 2010
volgende:
Artikel 13