Uittreksel

Uit ArchiefWiki
(Doorverwezen vanaf Authentiek uittreksel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een uittreksel of extract is een

Afschrift van een gedeelte van of gegevens uit een document.

Toelichting

  • Een uittreksel wordt door de vorm waarin het wordt opgemaakt en door de waarmerking door een bevoegde functionaris een authentiek uittreksel.
  • Soms ligt aan een als uittreksel aangeduid document afkomstig van een overheidsorgaan slechts een fictief protocol of register van besluiten ten grondslag, en in werkelijkheid een 'losse' beschikking. In zo'n geval beantwoordt het document aan de definitie van net of expeditie, namelijk van een beschikking.

Bron


Terminologie voor grafische archivalia (1989)[bewerken]

Een uittreksel

Is een kopie van een deel of onderdelen van een afbeelding.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een uittreksel is een afschrift van een passage of van bepaalde gegevens uit een geschrift.

Toelichting

  • Vroeger gaf men vaak afschriften af onder de benaming extract, die niettemin de volledige tekst van akten of besluiten bevatten. Het gebruik van het woord extract sloeg dan niet op de tekst, waaruit geëxtraheerd zou zijn, maar op het deel, bijvoorbeeld een protocol van vrijwillige rechtshandelingen, waaruit de tekst van één akte dan compleet werd overgenomen. Om aan te geven, dat men in zo'n geval met een volledige weergave van de tekst van een akte of besluit te maken heeft, dient bij de beschrijving het woord "uittreksel" vermeden te worden en de term "afschrift" te worden gebruikt.
  • Men noemt een uittreksel authentiek indien het door de bevoegde autoriteit in de vereiste vorm is opgemaakt.
  • Synoniem is extract.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een uittreksel is een eensluidend afschrift van bepaalde gegevens uit een geschrift.

Toelichting

  • Een uittreksel kan dus bevatten een samenhangend gedeelte van het oorspronkelijke geschrift, het kan ook slechts enkele aan het oorspronkelijke geschrift ontleende gegevens bevatten.

Overgenomen uit


Een authentiek uittreksel is een uittreksel, gegeven door de bevoegde autoriteit in de vereiste vorm.

Toelichting

  • Voor de vraag, of een uittreksel authentiek mag worden genoemd, is de meer of mindere feilloosheid van geen betekenis. Van belang is alleen, of het uittreksel voldoet aan de vormvereisten, die op het moment van uitgifte golden, en of het door de bevoegde persoon werd gegeven.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]