Band

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een band is een

Aantal in boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Toelichting

  • In de bibliotheekwereld wordt dit begrip aangeduid als convoluut.
  • Zie ook toelichting bij deel.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een band is een deel, bestaande uit een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bescheiden, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 9.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een band is een deel, bestaande uit een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bescheiden, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Toelichting

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij deelen onderscheide men tusschen: registers, protocollen en banden. Banden zijn ontstaan door het samenbinden van losse stukken, terwijl in protocollen en registers de inhoud eerst is ingeschreven, nadat het deel reeds was gebonden.

Toelichting

  • Deel is de algemeene term om aan te duiden eene verzameling papieren, die bij elkander zijn gebonden (of genaaid). Het is de beteekenis, waarin het woord ook in het gewone spraakgebruik wordt gebezigd. Deze deelen nu worden onderscheiden al naarmate de bladen zijn beschreven, voor- of nadat zij tot een deel waren vereenigd. Het eerste komt herhaaldelijk voor. Minuutakten, hetzij van resoluties of notulen, hetzij van transporten of andere schepenbrieven, rekeningen, ingekomene brieven enz. worden herhaaldelijk, nadat zij op afzonderlijke vellen zijn geschreven, tot deelen bijeengebonden. Zulke deelen worden banden genoemd, waarbij het geheel onverschillig is, of het deel door binders of door innaaien is ontstaan.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]