Cartularium

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een cartularium is een register, opgemaakt door of vanwege de belanghebbende, van afschriften van akten en andere door hem als juridisch of historisch bewijs beschouwde archiefstukken.

Toelichting

  • Een cartularium bezat op zichzelf geen bewijskracht.
  • Het gebruik van deze term is beperkt tot de periode vóór ca. 1600.

Zie Register.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een cartularium is een register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten als bewijsstukken voor zijn rechten of gedenkstukken van zijn geschiedenis beschouwde.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 52.
  • "In den regel worden alleen oorkonden daarin afgeschreven, maar het komt voor, dat men daarin ook goederenlijsten of brieven, die om eene of andere reden bijzonder belangrijk waren - b.v. omdat er het een of ander recht der betrokkene corporatie uit bleek - heeft opgenomen" (Handleiding pag. 122).

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een cartularium is een register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten als bewijsstukken voor zijn rechten of gedenkstukken van zijn geschiedenis beschouwde.

Toelichting

  • Over de inhoud van cartularia zegt de Handleiding blz. 122 het volgende: "In den regel worden alleen oorkonden daarin afgeschreven, maar het komt voor, dat men daarin ook goederenlijsten of brieven, die om eene of andere reden bijzonder belangrijk waren, b.v. omdat er het een of ander recht der betrokkene corporatie uit bleek, heeft opgenomen".

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

In een cartularium zijn stukken afgeschreven die bijzonder belangrijk waren, b.v. omdat er het een of ander recht der betrokken corporatie uit bleek.

Toelichting

  • In den regel worden alleen oorkonden daarin afgeschreven, maar het komt voor, dat men daarin ook goederenlijsten of brieven heeft opgenomen.
  • Vooral in verzamelingen van oude rechten, in cartularia, copiaria, diversoria enz. vindt men afschriften van oorkonden, welker origineelen niet meer aanwezig zijn.
  • Cartularia en privilegieboeken b.v. zijn regelmatig eerst aangelegd, nadat de corporatie in het bezit van verscheidene, er in afgeschrevene stukken was gekomen. In zulk een geval behoort men in de eerste plaats te vermelden den datum, waarop het register is aangelegd, en ten tweede dien, waarop het laatste stuk is bijgeschreven. In eene noot geve men dan aan, van wanneer het oudste stuk dagteekent. Men schrijve dus b.v. "Privilegieboek der stad X, opgemaakt circa 1430 met latere bijvoegsels (of: bijgehouden) tot 1580. N.B. De oudste hier opgenomen oorkonde dateert van 1323", - en niet: "Privilegieboek der stad X. 1323-1580".

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]