Categorie:ED3

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek

Deze herziene uitgave van ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot) biedt binnen de context van de Nederlandse archiefwetgeving een geactualiseerd toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie aan.

De eerste versie van ED3 is gepubliceerd in mei 2008. De tijd heeft sindsdien niet stilgestaan en een herziening bleek nodig. Onderliggende internationale standaarden en normeringen veranderden en de Archiefregeling, inclusief nieuwe eisen voor digitale archivering, trad in april 2010 in werking.

Met het gebruik van ED3 is de nodige ervaring opgedaan. In 2010-2011 mocht de werkgroep een toetsing uitvoeren bij het CDD+ in Almelo en de provinciale archiefinspectie van Noord-Holland toetste in 2011-2012 het e-depot van het Stadsarchief Amsterdam. Bij deze en andere overheden is er een tendens waar te nemen om blijvend te bewaren digitale bestanden vervroegd over te brengen naar een e depot als best mogelijke beheeromgeving.

Dat alles is meegenomen bij de herziening van ED3, waarbij verder de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

  • geen norm, maar een toetsingsinstrument;
  • primair geënt op Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk;
  • afgeleid van internationale normen en standaarden;
  • primair voor te bewaren archiefbescheiden, maar ook ruimer toepasbaar;
  • bedoeld voor een breed publiek, inclusief beslissers, dus Nederlandstalig;
  • bewustwording als doel belangrijker dan specifieke oplossingen.

Digitale depots zijn de kinderschoenen ontgroeid. De voortrekkers, dat wil zeggen het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC's), het Stadsarchief Rotterdam en het Stadsarchief Amsterdam, hebben ieder een e depot ontwikkeld. Zij vormen samen met de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN), de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) en de Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) de ArchiefCoalitie Digitale Duurzaamheid (ACDD). Ook de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het ministerie van Veiligheid en Justitie met zijn Centraal Digitaal Depot (CDD+) blijft een actieve partij.

Allen die in de periode maart tot juni 2012 de moeite hebben genomen te reageren op het concept van versie 2 van ED3 danken wij voor hun inbreng en enthousiasme. De inspraakronde heeft het draagvlak voor en de bruikbaarheid van ED3 aanmerkelijk kunnen vergroten.

LOPAI-werkgroep ED3


ED3 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding

2. Eisen


Er ook een printversie van ED3 beschikbaar.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende ondercategorie.

Media in categorie "ED3"

Deze categorie bevat de volgende 6 bestanden, van in totaal 6.