Concordantie

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een concordantie of omnummeringstabel is een verwijzingstabel tussen de nummering van de beschrijvingen in de inventaris en een andere of vervallen nummering.

Zie Archiefinventaris.

Toelichting

  • Wanneer de nummering in de archiefinventaris niet overeenstemt met de volgorde waarin archiefstukken en archiefbestanddelen materieel zijn gerangschikt of andersom, wanneer de archiefinventaris niet van een doorlopende nummering is voorzien, maakt men gebruik van een omnummeringstabel of concordans of concordantie.
  • Hetzelfde is het geval wanneer een archiefinventaris door een nieuwe wordt vervangen: eventuele verwijzingen in onderzoeksresultaten naar de vervallen nummers blijven dan controleerbaar.

Bron

  • ANV, lemma 135.


Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)[bewerken]

Een concordans is een staat waarin de volgens verschillende systemen toegekende (inventaris)nummers naar elkaar verwijzen.

Commentaar

  • De term concordans is een germanisme en dient vermeden te worden.

Overgenomen uit

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij het voorbereiden der nieuwe inventarisatie is het van belang den inventaris der vroegere ordening te bewaren en daarin bij elk nommer te verwijzen naar het nommer van den nieuwen inventaris.

Toelichting

  • Aangezien de aanhalingen in oudere werken en de aanteekeningen der archiefonderzoekers veelal berusten op den volgens het vroegere systeem geordenden inventaris of catalogus, en de archivaris anders de stukken, die hem met verwijzing naar den ouden inventaris worden gevraagd, niet gemakkelijk zou kunnen vinden, is het noodig dien ouden inventaris of catalogus te bewaren en daarin bij elk nommer de verwijzing naar het nommer van den nieuwen inventaris aan te brengen.

Bron


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]