Deel

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een deel is een

Aantal katernen in boekvorm, waarin gegevens zijn vastgelegd.

Toelichting

  • Het deel is van de band in archivistische zin onder meer te onderscheiden door de aanwezigheid van blanco pagina's of de inschrijving van gegevens die niet op de oorspronkelijke bladspiegel passen.
  • In de bibliotheekwereld wordt dit begrip aangeduid als band en in Vlaanderen ook als register. Dit gebruik wordt ten aanzien van archiefstukken ontraden.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een deel is een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bladen of katernen.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 8.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een deel is een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bladen of katernen.

Toelichting

  • Handleiding blz. 141: "Deel is de algemeene term om aan te duiden eene verzameling papieren, die bij elkander zijn gebonden (of genaaid)".

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Bij deelen onderscheide men tusschen: registers, protocollen en banden. Banden zijn ontstaan door het samenbinden van losse stukken, terwijl in protocollen en registers de inhoud eerst is ingeschreven, nadat het deel reeds was gebonden. Protocollen bevatten de minuten zelf, registers bevatten de afschriften.

Toelichting

  • Deel is de algemeene term om aan te duiden eene verzameling papieren, die bij elkander zijn gebonden (of genaaid). Het is de beteekenis, waarin het woord ook in het gewone spraakgebruik wordt gebezigd.
  • Deze deelen nu worden onderscheiden al naarmate de bladen zijn beschreven, voor- of nadat zij tot een deel waren vereenigd. Het eerste komt herhaaldelijk voor. Minuutakten, hetzij van resoluties of notulen, hetzij van transporten of andere schepenbrieven, rekeningen, ingekomene brieven enz. worden herhaaldelijk, nadat zij op afzonderlijke vellen zijn geschreven, tot deelen bijeengebonden. Zulke deelen worden banden genoemd, waarbij het geheel onverschillig is, of het deel door binden of door innaaien is ontstaan. Alle andere deelen, die reeds bestonden, voordat zij werden beschreven, heeft men weder te onderscheiden in protocollen en registers.
  • Ten slotte zij hier nog opgemerkt, dat het wenschelijk is het woord "boek" in inventarissen te vermijden, tenzij in de beteekenis van gedrukt werk.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]