Document

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Wat is dit?[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Document is:

Geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op een of meer gegevensdragers.

Toelichting

  • Synoniem is stuk (I). Zie voor stuk (II). Het meervoud documenten is synoniem met bescheiden, het enkelvoud is, voor zover het niet om afbeeldingen gaat, bovendien synoniem met geschrift. Een document met een of meer samenhangende teksten is een tekstdocument.
  • Samenhangende digitale gegevens, vastgelegd op meer dan één gegevensdragers, vormen één document als zij bestemd zijn om in één actie te worden opgeroepen.
  • De definitie betreft mede een document waarvan gedeelten op verschillende typen gegevensdragers zijn vastgelegd.
  • Het proces van communciatie door middel van documenten heet documentaire informatievoorziening; dit begrip impliceert dus papieren en digitale documenten, zowel teksten als financiële, meet- en regelgegevens en afbeeldingen.

Overgenomen uit

Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)[bewerken]

Een document is een vastgelegde informatie die in een documentatieproces als een geheel kan worden beschouwd.

Toelichting Wegens zijn te algemeen karakter wordt het gebruik van deze term in het archiefwezen afgeraden. Elk archiefbescheid is een document maar niet elk document is een archiefbescheid.

Normen en standaarden[bewerken]

NEN-ISO 15489[bewerken]

Document is:

Vastgelegde informatie die of vastgelegd object dat als een eenheid kan worden behandeld

Bron

Remano[bewerken]

Document is:

Betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter overdracht van informatie, vastlegging van een toestand of recht, of ter verandering van een rechtstoestand. Een papieren document vormt met zijn drager een fysieke eenheid, voor een Digitaal document is dat niet zo.

Bron


ISAD(G) Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven (2004)[bewerken]

Document (engels: document). Vastgelegde informatie ongeacht medium of kenmerkende eigenschappen. (Zie ook Archiefstuk.)

Overgenomen uit

  • ISAD(G), verklarende lijst van termen gebruikt in de Algemene Regels p. 7-9.

Relaties[bewerken]

UF: Bescheiden, Geschrift, Stuk (I), Tekstdocument

RT: Stuk (II)

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]