Extract

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een extract of uittreksel is een

Afschrift van een gedeelte van of gegevens uit een document.

Toelichting

  • Een uittreksel wordt door de vorm waarin het wordt opgemaakt en door de waarmerking door een bevoegde functionaris een authentiek uittreksel.
  • Soms ligt aan een als uittreksel aangeduid document afkomstig van een overheidsorgaan slechts een fictief protocol of register van besluiten ten grondslag, en in werkelijkheid een 'losse' beschikking. In zo'n geval beantwoordt het document aan de definitie van net of expeditie, namelijk van een beschikking.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een extract is een afschrift van een passage of van bepaalde gegevens uit een geschrift.

Toelichting

  • Vroeger gaf men vaak afschriften af onder de benaming extract, die niettemin de volledige tekst van akten of besluiten bevatten. Het gebruik van het woord extract sloeg dan niet op de tekst, waaruit geëxtraheerd zou zijn, maar op het deel, bijvoorbeeld een protocol van vrijwillige rechtshandelingen, waaruit de tekst van één akte dan compleet werd overgenomen. Om aan te geven, dat men in zo'n geval met een volledige weergave van de tekst van een akte of besluit te maken heeft, dient bij de beschrijving het woord "uittreksel" vermeden te worden en de term "afschrift" te worden gebruikt.
  • Men noemt een extract authentiek indien het door de bevoegde autoriteit in de vereiste vorm is opgemaakt.
  • Synoniem is uittreksel.

Overgenomen uit


Remano[bewerken]

Gedeelte van een (archief)document dat voor inzage vrijgegeven kan worden.

Bron


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]