Familiearchief

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen 2003[bewerken]

Een familiearchief is een overgeleverde combinatie van archieven van personen die tot elkaar in familiebetrekking staan.

Zie Archief.

Overgenomen uit

Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)[bewerken]

Een familiearchief is een overgeleverde combinatie van archieven van personen die tot elkaar in familiebetrekking staan.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een familiearchief is een combinatie van persoonlijke archieven, afkomstig van dezelfde familie of van verwante families.

Toelichting

  • Terecht wordt in de toelichting op § 3 van de Handleiding opgemerkt: "Men rekene hieronder (archieven van besturen of ambtenaren van privaatrechtelijke lichamen) niet de zoogenaamde familiearchieven. Deze toch zijn doorgaans een conglomeraat van stukken . . .".
  • Aangezien de termen familiearchief en huisarchief zijn ingeburgerd en toch niet worden gedekt door het begrip verzameling, scheen het nuttig de betekenis van de termen familiearchief en huisarchief te omschrijven.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard.

Toelichting

  • De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief in de beteekenis, daaraan in deze handleiding gegeven. De regels voor gewone archieven kunnen daarom op familie- of huisarchieven niet toegepast worden.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]