Ordening naar functies

Uit ArchiefWiki
(Doorverwezen vanaf Functioneel beginsel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

De ordening naar functies ontleent de hoofdindeling van het archief aan de taken en activiteiten van een organisatie, impliciet of expliciet omschreven in reglementen of wettelijke regels.

Toelichting

 • Hieronder is ook te rekenen de indeling volgens (categorieën van) handelingen.
 • De functies van een organisatie kunnen de organisatorische indeling ervan doorkruisen.
 • De afbakening tussen ordening naar organisatieonderdelen, functies of onderwerpen is niet altijd scherp, omdat deze drie aspecten elkaar tenminste gedeeltelijk overlappen.
 • Er zijn bijna altijd secundaire ordeningscriteria binnen een van deze drie aspecten ordening aanwezig, bijvoorbeeld serievorming.

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 120.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Ordening naar functies is de methode om zowel bij de vorming als bij de herordening van een archief de afdelingen te ontlenen aan de taakonderdelen van de instelling of de persoon die het archief vormt of heeft gevormd.

Toelichting

 • In tegenstelling tot het gestelde in de Nederlandse Archiefterminologie verdient het de voorkeur te spreken van methode van ordening naar functies en niet van "functioneel beginsel".
 • Vaak zal de aanwezigheid van stukken in een archief voortvloeien uit de vervulling van bepaalde functies door de instelling of persoon, die het archief vormt. Een voor de hand liggende methode van ordening is dan, de stukken die de neerslag vormen van de uitoefening van één functie (taakonderdeel, onderwerp van bemoeiing) bijeen te houden.
 • Hetgeen in de toelichting op de methode van ordening naar organisatie is opgemerkt ten aanzien van seriebestanddelen, geldt bij ordening naar functies evenzeer.
 • Voor zover bij de vorming van een archief of een gedeelte ervan niet reeds is uitgegaan van een ordening naar functies, komt toepassing ervan bij latere ordening in strijd met het structuurbeginsel en/of het bestemmingsbeginsel.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Het functioneel beginsel is het beginsel, dat zowel bij de vorming als bij de herordening van een archief de afdelingen behoren te worden bepaald door de taakonderdelen van het bestuur, dat of de persoon, die het archief vormt of heeft gevormd.

Toelichting

 • Van de groepering van stukken, die niet vanouds bij elkaar behoren, zegt de Handleiding in § 31: "Stukken, die vroeger niet bij elkander zijn gevoegd, mogen alleen in één nommer worden vereenigd: a. zoo zij van geheel denzelfden aard zijn; . . .".
 • Gelijkheid van aard kan zijn, dat de aanwezigheid van de stukken in het archief voortvloeit uit de vervulling van een bepaalde functie (onderwerp van bestuur, afzonderlijk taakonderdeel) van het bestuur, dat of van de persoon, die het archief heeft gevormd. Nadat dit criterium bruikbaar was gebleken voor de vorming van bundels en rubrieken, kon het ook de grondslag vormen voor de vorming van gehele afdelingen in een archief.
 • Als postulaat voor de ordening van een reeds gevormd archief of gedeelte daarvan is het functioneel beginsel in strijd met het structuurbeginsel (82), het herkomstbeginsel (84) en het restauratiebeginsel (85), voor zover niet bij de vorming van dat archief of gedeelte ervan van het functioneel beginsel is uitgegaan.


Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]