Grootboek

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een grootboek (I) is een:

Staat waarin de vermogensverhouding met een debiteur of crediteur of de verhouding van een hoeveelheid goederen tot de rest van het vermogen, alsmede veranderingen daarin worden opgenomen.

Zie onder Rekening-courant.

Overgenomen uit


Een grootboek (II) is een:

 • a. Register waarin de samenstelling van de bezittingen, de schulden en het vermogen alsmede de veranderingen daarin onder hoofden van rekening worden opgenomen.
 • b. Register waarin inkomsten en uitgaven per post van de rekening worden opgenomen.

Toelichting

 • Het grootboek (II) als onder a. behoort bij de commerciële dubbele boekhouding. In de enkele boekhouding wordt de term ook gebruikt voor het rekening-courantboek, zie onder rekening-courant. Zie voor het begrip hoofden van rekening onder dagboek (II).
 • Het grootboek (II) als onder b. wordt bijgehouden door een comptabele functionaris (ontvanger of rentmeester) in een kameralistische boekhouding. Daarnaast hield de secretaris van het bestuur een op dezelfde wijze ingericht register van afgegeven bevelschriften tot inning en betaling; dit heette wel het secretarieregister.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een grootboek is een register, waarin:

 • a. de samenstelling van bezittingen, de schulden en het vermogen, alsmede de veranderingen daarin, onder hoofden van rekening worden geboekt;
 • b. de ontvangsten en/of uitgaven per post van de begroting of per onderdeel daarvan worden geboekt.

Toelichting

 • Het grootboek vermeld onder a. wordt in de dubbele boekhouding toegepast.
 • Het grootboek in de betekenis onder b. komt met name voor in de negentiende en twintigste eeuwse overheidsadministraties. De bij de gemeenten gebruikte zgn. secretarieregisters hebben dezelfde indeling als dit grootboek en bevatten vrijwel dezelfde gegevens. Vooral sinds de toepassing van mechanisatie binnen de administratie zijn het secretarieregister en het grootboek vaak een serie gaan vormen en gebruikt men in de praktijk de benamingen door elkaar.
 • Vergelijk de definitie van manuaal en zie de toelichting onder rekening-courant.

Overgenomen uit


Archivistische terminologie (1975)[bewerken]

Een grootboek is een staat waarin de samenstelling van bezittingen en schulden en de veranderingen daarin onder hoofden van rekening worden geboekt.

Toelichting

 • In de enkele boekhouding wordt de term grootboek vaak gebruikt voor het rekening-courantboek. Dit verdient in een inventaris geen toepassing.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een grootboek is een geschrift, waarin bezittingen en schulden onder hoofden van rekening worden geboekt.

Toelichting

 • In tegenstelling tot het chronologisch ingerichte journaal is het grootboek gekenmerkt door rubricering, meestal naar crediteuren en debiteuren.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]