Informatiesysteem

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Informatiesysteem is:

Geheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigd hulpmiddelen, ingericht door een persoon, groep personen of organisatie ten behoeve van de uitvoering van zijn of haar taken.

Toelichting

  • De bestanden kunnen uit alle typen digitale en niet-digitale documenten bestaan. Deze heten gezamenlijk documentair informatiesysteem. De digitale bestanden omvatten tevens Metagegevens: gegevens die opgeven a. wanneer, waar, door wie en hoe documenten zijn opgemaakt, verwerkt en beheerd, en b. hun technische en logische structuur. Zie voor archivistische metagegevens onder Beschrijvingselement.
  • De procedures kunnen bestaan uit al dan niet vastgelegd afspraken of regelingen, en al dan niet door een computer worden gestuurd.
  • De apparaten zijn niet allen computers, maar ook alle andere apparatuur benodigd voor de informatievoorziening: schrijfmiddelen, papier, kopieer- en faxapparaten, printers, drukpersen en telefoons.
  • De hulpmiddelen om de apparaten te doen functioneren zijn behalve energievoorziening en personen: gebruiksaanwijzingen, onderhoudsschema's, en voor computers de Computerprogrammatuur: een geheel van gecodeerde instructies om documenten en bestanden op te bouwen, op te kunnen roepen en te reproduceren.
  • Het geheel van documenten betreffende het functioneren van het digitale deel van het informatiesysteem heet de Systeemdocumentatie.
  • De systeemdocumentatie en de metagegevens kunnen worden samengebracht in een Datadictionary.

Bron

Remano[bewerken]

Zie Metadata

Bron

Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst[bewerken]

Informatiesysteem is:

Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen, en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.

Bron

Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]