Journaal

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een journaal (I) is een

Register waarin een persoon in chronologische volgorde zijn handelingen, belevenissen of gevoelens vastlegt.

Zie dagboek (I).

Overgenomen uit


Een journaal (II) is een

Register waarin in chronologische volgorde gegevens worden vastgelegd betreffende handelingen en gebeurtenissen die veranderingen veroorzaken in de grootte en samenstelling van bestanddelen van vermogen.

Toelichting

 • In de kameralistische boekhouding, tot ca. 1980 het type boekhouding bij uitstek van de lagere overheid en van veel instellingen die landgoederen beheerden, heette het dagboek journaal (II); de gegevens in het journaal werden volgens de posten van de begroting en van de rekening (I) overgenomen in een manuaal of grootboek (II) (onder b.).

Zie dagboek (II).

Overgenomen uit


Een journaal (III) is een

Chronologisch register, dat voor elke post terugverwijst naar de posten in de dagboeken en verder verwijst naar de grootboekrekeningen (of hoofden van rekening, dat zijn uitsplitsingen per vermogensbestanddeel) in het grootboek (II) (onder a.), waarheen de gegevens vervolgens worden overgebracht.

Toelichting

 • In de commerciële dubbele boekhouding worden de afzonderlijke gegevens in de dagboeken gesplitst in debet- en creditposten en periodiek volgens deze splitsing overgebracht naar een journaal. De gegevens uit de dagboeken werden bovendien verwerkt in afzonderlijke debiteuren- en crediteurenregisters. Door de automatisering is dit type journaal overbodig geworden, maar het dubbelboekhoudsysteem is algemeen in gebruik, ook bij de overheid.

Zie dagboek (II).

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een journaal is:

 • a. een dagboek;
 • b. een register, waarin men in chronologische volgorde ontvangsten en/of uitgaven boekt om met behulp van die gegevens het saldo te kunnen bepalen;
 • c. een register, waarin in chronologische volgorde wordt aangetekend, voor welke bedragen de rekeningen(-courant) in het grootboek worden gedebiteerd en gecrediteerd.

Toelichting

 • Het journaal onder a. wordt specifiek gebruikt in de scheepvaart (scheepsjournaal) en voor reisdagboeken.
 • Het journaal onder b. vindt toepassing in de kameralistische boekhouding. Het is te splitsen in een journaal van ontvangsten (ontvangstenboek), een journaal van uitgaven (uitgavenboek), of - evenals het dagboek - in een kasboek, een bankboek en een giroboek. Combinaties van de laatstgenoemde boeken zijn mogelijk, bijvoorbeeld kas-bank-giroboek.
 • Synoniem voor journaal in de betekenis onder b. zijn kasboek en dagboek.
 • Het journaal onder c. treft men aan in het dubbel boekhouden. De daarin te verwerken gegevens zijn afkomstig uit de dagboeken.
 • De definitie onder c. is bijna gelijkluidend aan NAT nr. 35b.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een journaal is:

 • a. een dagboek;
 • b. een geschrift, waarin in chronologische volgorde wordt aangetekend, voor welke bedragen de rekeningen(-courant) in het grootboek moeten worden gedebiteerd en gecrediteerd.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]