Kwitantie

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een kwitantie is een

a. Verklaring door een crediteur, dat hij een hem toekomende geldsom van een debiteur heeft ontvangen.

b. Aantekening op een archiefstuk dat enige vorm van verzoek, opdracht of verplichting tot betaling bevat, waarbij een crediteur verklaart een hem toekomende som van een debiteur te hebben ontvangen.

Toelichting

  • Het synoniem kwijtschrift wordt alleen in Vlaanderen gebruikt.
  • Verwant is het reçu dat ook de (tijdelijke) ontvangst of restitutie van goederen kan betreffen.
  • Naar de functie is de kwitantie meestal een (onderhandse) akte.
  • Zie voor de vormen van een verzoek, opdracht of verplichting tot betaling onder meer onder declaratie, factuur, nota (II), rekening (II) en onder mandaat.
  • Bij de beschrijving van een kwitantie als onder b. vermeldt men niet de redactionele vorm van het document waarop deze is geschreven.
  • De plaats in het archief wordt door de functie kwitantie bepaald. Een declaratie (enz.) voorzien van een kwitantie is dus een kwitantie. Andere vormen van betalingsverplichting zijn de schuldbekentenis en obligatie (zie onder verklaring), en wissel (zie onder mandaat). Ook deze komen in archieven vrijwel uitsluitend als kwitanties voor.

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een kwitantie is een door de ontvangen van een geldsom afgegeven bewijs van betaling.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 15.
  • Kwitanties zijn tot formulieren vereenvoudigde bewijsstukken, waardoor ze moeilijk te herkennen zijn als [[akte]n.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een kwitantie is een door de ontvangen van een geldsom afgegeven bewijs van betaling.

Toelichting

  • Uit de hierboven gegeven omschrijving blijkt, dat de kwitantie moet worden beschouwd als een sterk vereenvoudigde akte. In verband met de moderne betekenis van het woord brief vermijde men het gebruik van het verouderde Nederlandse equivalent kwijtbrief.

Overgenomen uit


Relaties[bewerken]

UF: Kwijtschrift

BT: Verklaring, Aantekening

RT: Authentieke akte, Declaratie, Factuur, Mandaat, Nota (II), Obligatie, Reçu, Rekening (II), Schuldbekentenis, Wissel

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]