Memoriaal

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een memoriaal is een dagboek (II), waarin in chronologische volgorde gegevens worden vastgelegd betreffende handelingen en gebeurtenissen die veranderingen veroorzaken in de grootte en samenstelling van bestanddelen van vermogen, voor zaken die in geen ander register (kas-, bank-, giroboek (al dan niet gecombineerd), inkoopboek, verkoopboek) worden opgenomen.

Zie Dagboek (II).

Bron


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

Een memoriaal is een dagboek, waarin men de handelingen en voorvallen boekt die veranderingen veroorzaken in de grootte van (de bestanddelen van) het vermogen en die niet in een ander (gesplitst) dagboek worden opgetekend.

Toelichting

  • De term memoriaal werd oorspronkelijk gebruikt voor een register van allerhande zaken. Bij het toenemen van de onderwerpen van bemoeiing ging men aparte registers aanleggen voor veel voorkomende zaken, welke registers een eigen benaming kregen. Steeds bleef de behoefte bestaan aan een register tot vastlegging van die zaken, die elders niet konden worden ondergebracht, memoriaal geheten. Deze ontwikkeling komt men eveneens op andere terreinen tegen, onder andere in de boekhouding. Het memoriaal wordt daar toegepast in het dubbel boekhouden. In het memoriaal komen nooit ontvangsten en uitgaven voor; die boekt men in kasboek, bankboek en giroboek.
  • Memorialen, niet in boekhoudkundige zin gebruikt, dienen beschreven te worden als""register van ...".
  • Synoniem is diverse-postenboek.

Overgenomen uit


Archivistische terminologie (1975)[bewerken]

Een memoriaal is

a. een dagboek;

b. een hulpboek waarin men handelingen noteert waarvan men geen ander hulpboek bijhoudt.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Een memoriaal is het klad van resoluties of notulen, tijdens de vergadering zelve opgemaakt.

Toelichting

  • Tusschen klad en memoriaal is geen onderscheid te maken, beide woorden worden in den zelfden zin gebezigd.

Commentaar

  • In deze betekenis geldt de term als verouderd. Slechts in oude archiefinventarissen kan men het begrip in deze betekenis nog aantreffen.

Bron

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]