Nadere eisen beleid en procedures

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

A 3.1[bewerken]

De beheerorganisatie heeft haar gebruikersgroepen gedefinieerd en maakt openbaar hoe zij tegemoet komt aan de eisen die door de gebruikers worden gesteld aan toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie.

A 3.2[bewerken]

De beheerorganisatie toetst en evalueert periodiek haar beleid en procedures, waaronder die voor het behandelen van opmerkingen en klachten van zorgdragers en gebruikers.

De beheerorganisatie kan aangeven op welke wijze en hoe vaak beleid en procedures worden getoetst en beargumenteert de gekozen toetsingsfrequentie. Het gaat hierbij om interne toetsen en/of audits.

Relatie met de Archiefregeling: art. 16

A 3.3[bewerken]

De beheerorganisatie beschikt over een overzicht van alle wijzigingen in werkwijzen, procedures, soft- en hardware waarbij is vastgelegd wat de mogelijke invloed van de wijzigingen is op de digitale archiefbescheiden, en is in staat verantwoording af te leggen over alle activiteiten ten behoeve van de werking en het beheer van de bewaaromgeving, met name die activiteiten die van invloed kunnen zijn op de permanente bewaring van de digitale informatie.

Er is een logfile van de wijzigingen beschikbaar (changemanagement).

A 3.4[bewerken]

De beheerorganisatie heeft een ICT-strategie die aansluit bij de geformuleerde organisatiedoelen (missie).

Een ICT-strategie is een door het hoogste management gedragen document dat beschrijft op welke wijze ICT bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen en de continuïteit van de organisatie, welke ICT-doelstellingen de komende planperiode (3-5 jaar) worden nagestreefd, welke programma’s en projecten worden gestart en wat de kosten en risico’s zijn.

A 3.5[bewerken]

De beheerorganisatie laat periodiek (externe) audits uitvoeren op het beheer van de digitale archiefbescheiden.

Het gaat om audits, waarin minimaal strategie, beleid, procedures, processen en technische omgeving beoordeeld moeten worden op onder andere de ontvankelijkheid voor technologische ontwikkelingen en de invoering daarvan en het voldoen aan veranderende eisen.

Vergelijk NEN-ISO 15489-1:2001, hoofdstuk 10.

Navigatie[bewerken]

Eisen > Eisen organisatie, beleid en procedures