Neerlegging

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Neerlegging is de procedure waarbij (in België) een openbare overheid de archiefbescheiden overdraagt aan het rijksarchief.

Zie Overbrenging.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 178.


Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)[bewerken]

Neerlegging is het overdragen van archiefbescheiden van openbare overheden aan het Rijksarchief, waarbij enkel het beheer maar niet de eigendomstitel of het beschikkingsrecht wordt afgestaan.

N.B. Neerlegging is de term die in de Archiefwet wordt gebruikt voor de overdracht van archiefbescheiden van de openbare overheden. Deze procedure is van toepassing voor de archiefbescheiden van meer dan honderd jaar van de rechtbanken der rechterlijke macht, de Raad van State, de Rijksbesturen en de provincies, tenzij er een regelmatige vrijstelling is verleend. In Nederland heet deze procedure de overbrenging (in de zin van de Nederlandse archiefwet van 1962).

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]