Openbaarheid (TMLO)

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Element 18. Openbaarheid
Definitie Mogelijke beperkingen aan de raadpleging.
Waardering Verplicht i.v.t. Richtlijn: Verplicht i.v.t. Herhaalbaar: Ja Overerving: Ja
Toelichting Openbaarheid gaat pas spelen bij overbrenging en wordt dan bepaald. Een stuk kan na overbrenging openbaar zijn ondanks dat het daarvoor vertrouwelijk of geheim was.

In de loop der tijd zal een eventuele beperking aan de openbaarheid afnemen; met het element Datum/periode kan de mate van openbaarheid in tijd begrensd worden. Indien de toekomstige datum bekend is waarop de openbaarheid wijzigt, wordt deze vastgelegd met het element Event plan (13). Het element bestaat uit de subelementen:

  • 18.1 Omschrijving beperkingen
  • 18.2 Datum/periode
Waardenverzameling Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subelementen (indien niet overerft).
Voorbeelden -


Element 18.1. Omschrijving beperkingen
Definitie Omschrijving van beperkingen voor raadpleging.
Waardering Verplicht i.v.t. Richtlijn: Verplicht i.v.t. Herhaalbaar: Nee Overerving: Ja
Toelichting -
Waardenverzameling Tekst. Indien mogelijk ontlenen aan een classificatieschema. Defaultwaarde: “openbaar”.
Voorbeelden Voorbeelden:
  • “openbaar”
  • “beperkt openbaar” (openbaar onder voorwaarden)
  • “niet openbaar” (is in principe alleen mogelijk voor particuliere archieven)


Element 18.2. Datum/periode
Definitie Datum of periode waarin openbaarheidsbeperking van toepassing is.
Waardering Verplicht i.v.t. Richtlijn: Verplicht i.v.t. Herhaalbaar: Nee Overerving: Ja
Toelichting Vermeld wordt de aanvangsdatum openbaarheid of openbaarheidsbeperking (doorgaans datumoverbrenging) en de einddatum openbaarheidsbeperking (indien bekend en beperkt of niet openbaar).
Waardenverzameling Datum begin periode (jjjjmmdd) en eventueel Datum einde periode (jjjjmmdd), gescheiden door een liggend streepje.
Voorbeelden ”20120229”

”20120229-20210531”