Origineel

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Het begrip origineel wijst op een relatie tussen twee documenten waarbij het ene is vervaardigd als kopie, reproductie of afschrift van het andere. Het document waarnaar een kopie, reproductie of afschrift is vervaardigd, is dan het origineel.

Commentaar

  • Omdat van elk document een kopie, reproductie of afschrift kan worden vervaardigd, kan dus elk document origineel zijn ten opzichte van een ander. Dus ook een kopie kan weer een origineel worden als daarvan een afschrift of reproductie wordt vervaardigd (copia copiae).
  • Als beschrijvingselement voor het ontwikkelingsstadium van een document is het onbruikbaar.
  • Het gebruik van de term origineel wordt ontraden.


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Geen gebruik is gemaakt [in de NAT] van de term origineel, aangezien elk van de ontwikkelingsstadia van een archiefstuk ten opzichte van een later exemplaar van hetzelfde stuk het karakter van een origineel kan bezitten.

Toelichting

  • Hoe betrekkelijk het begrip origineel is, blijkt uit Handleiding § 34: "Indien het origineel van een stuk in goeden staat aanwezig is, kunnen losse, niet tot eenig dossier of eenige serie behoorende afschriften (niet: vidimussen) zonder palaeographische waarde worden vernietigd".

Overgenomen uit

  • NAT, hoofdstuk A, sub e, toelichting.


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Origineele oorkonden, hoe beschadigd ook of in hoe kleine brokstukken ook overgebleven, mogen, zelfs indien er duplicaten, vidimussen of authentieke afschriften bestaan, nimmer worden vernietigd.

Indien het origineel van een stuk in goeden staat aanwezig is, kunnen losse, niet tot eenig dossier of eenige serie behoorende afschriften (niet: vidimussen) zonder palaeographische waarde, worden vernietigd.

Het is wenschelijk het archief weder te completeeren met ontbrekende stukken ; men legge daarom eene lijst dier stukken aan, ten einde ze gemakkelijker te kunnen opsporen of in hun gemis door afschriften van elders berustende origineelen of copieën zooveel mogelijk te voorzien.

Nimmer plaatse een archivaris twee origineelen in één archief, tenzij daarvoor zeer overwegende en afdoende redenen zijn. Aangezien één origineel niet in twee of meer archieven tegelijk kan worden geplaatst, dient het verwijsblad om te kennen te geven, dat er een origineel bestaat, hetwelk mogelijkerwijze deel van het archief heeft uitgemaakt. Een verwijsblad vertegenwoordigt als het ware het origineel en is daarom wel te onderscheiden van eene copie.

Commentaar

  • Uit deze paragrafen blijkt de impliciete betekenis van de relatie tussen originelen en kopieën of afschriften. Afschriften worden als minder waardevol beschouwd.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]