Persoonlijk archief

Uit ArchiefWiki
(Doorverwezen vanaf Papieren)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

De term persoonlijk archief is niet gedefinieerd.

Toelichting

  • Aan de term archief toegevoegde kwalificaties kunnen ook het type archiefvormer weergeven: persoonlijk archief, bedrijfsarchief, overheidsarchief, enz.
  • Voor een persoonlijk archief dat tevens vele andere documenten of collecties bevat, gebruikt men ook de term papieren. Dit gebruik wordt ontraden.

Bron

Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)[bewerken]

De term persoonlijk archief is niet gedefinieerd.

Toelichting

  • Door de definitie van de term archief is het niet noodzakelijk afzonderlijke definities te geven van termen als persoonlijk archief, bedrijfs- en verenigingsarchief.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)[bewerken]

Een persoonlijk archief is het geheel der bescheiden, ontvangen of opgemaakt door een bepaald persoon, handelend als particulier en naar hun aard bestemd om onder hem te berusten.

Toelichting

  • Behalve dat een persoon stukken kan verzamelen (zie toelichting bij archief), kan hij stukken ontvangen en opmaken, die naar hun aard bestemd zijn om onder hem te berusten. Hij handelt dan niet ex officio, maar vormt als particulier toch een archief, geen verzameling. Men spreekt hier van een archief naar analogie van de hierboven aan de term archief gegeven betekenis. Een persoonlijk archief verschilt dus in zoverre van een eigenlijk archief, dat het niet ambtshalve is gevormd: het vertoont daarmee echter overeenkomst door de exclusieve bestemming van de ertoe behorende bescheiden - een bestemming, die aan de bestanddelen van een verzameling of collectie vreemd is. Om deze redenen leek een afzonderlijke bepaling van de term persoonlijk archief nuttig. De omschrijving van een familiearchief en een huisarchief wordt er veel eenvoudiger door. De onderlinge verwantschap tussen persoonlijk archief, huisarchief en familiearchief wordt tegelijkertijd duidelijk gemaakt.

Overgenomen uit


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

De term persoonlijk archief is niet gedefinieerd.

Toelichting

  • Zelfs partikulieren kunnen archieven hebben. Een handelaar kan even goed als eene handelsvennootschap of eene handelsvereeniging een archief hebben, bestaande uit journalen, kasboeken, ingekomene brieven, kopieboeken van uitgaande brieven enz.

Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

BT: Archief

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]